Den första personen med muslimsk bakgrund i den s k MENA-regionen som dök upp i ett svenskt högerextremt sammanhang gjorde det redan 1944

Detta bör nog vara det allra första och tidigaste exemplet på den ”oheliga” s k antiimperialistiska (och antiamerikanska och antibrittiska liksom inte minst antijudiska och antisemitiska) alliansen mellan vissa muslimer och vissa högerextremister i en svensk högerextrem kontext:
67316153_10156614291765847_3586998484793819136_n.jpg
 
På våren 1944 lät egyptiern Dr. Hassan Fakoussa från Kairo, som då var bosatt i Berlin där han stod nära stormuftin av Jerusalem och var delansvarig för den nazityska propagandan i Mellanöstern, publicera sig i fascistiska Svensk Oppositions tidning Vägen Framåt och en undrar ju om dåtidens svenska fascister verkligen förstod varför en arab i en brittisk koloni och en ”muselman” eller ”muhammedan” (som det hette på svenska på den tiden) skulle få bli publicerad i en svensk s k nationell tidning.
 
Fakoussa, som hade disputerat i Genève i Schweiz där han var bosatt på 1930-talet, verkade sedermera under efterkrigstiden som mångårig representant för Arabförbundet i Västtyskland där han var stationerad vid Egyptiska ambassaden i Bonn på 1950- och 60-talen. Han hade då mycket tät kontakt med den tyska extremhögern och med exiltyska nazister i Latinamerika vilka han även hjälpte till att finansiera och han spelade också en viktig roll i att locka gamla nazister att flytta till Egypten och Mellanöstern på 1950-talet.
 
Fakoussa skrev för den nazityska pressen under krigsåren och fortsatte sedan att skriva för den högerextrema pressen (och i huvudsak den tyska) även efter kriget samtidigt som han bidrog till att samla och organisera de första muslimska studenterna i Västtyskland (algerier, egyptier, turkar, kurder m fl) samt odlade kontakter med pro-arabiska västtyska politiker. Fakoussa spelade också en viktig roll i att förmedla antisemitiska högerextrema idéer till den arabiskspråkiga världen genom att under många år översätta artiklar som publicerades i arabiskspråkiga tidningar.
 
Fakoussa var intressant nog också som det verkar en s k panafrikanist och 1942 författade han en artikel i den nazityska s k vetenskapliga tidskriften Europäischer Wissenschaftsdienst där han försvarade den forntida egyptiska civilisationens afrikanska rötter och ifrågasatte den nazityska hypotesen att det var forntida s k ”arier” som hade legat bakom densamma.