Sveriges första antikoloniala och ”proto-antirasistiska” riksdagsmotion?

Har ägnat några (måhända fullständigt bortslösade) timmar åt att läsa 100-tals gamla riksdagsmotioner och regeringspropositioner som handlar om ras (och svenskhet) och hittade nyss av en slump denna motion som författades och inlämnades så tidigt som 1922 och som nog bör vara Sveriges (eller rättare sagt de svenska riksdagsledamöternas) allra första antikoloniala, antiimperialistiska och ”proto-antirasistiska” motion och naturligtvis har den en arbetare som upphovsperson, nämligen socialdemokraten (och sedermera antinazisten och antikommunisten) Oscar W Lövgren som började som bl a sågverksarbetare och sjöman och slutade som chefredaktör för Norrländska Socialdemokraten och som landshövding i Norrbotten och en undrar ju ”i sitt stilla sinne” hur många i Sverige (och i västvärlden i övrigt) som egentligen tänkte och tyckte så här (”rasernas likaberättigande” o s v) redan i början på 1920-talet (d v s ”snacka” om att vara ”före sin tid”) liksom om det kanske var just år 1922 som fröet till Sveriges senare så unika och radikala ”pro-Tredje världen”/”antivästerländska”/”pro-utomeuropéerna”-utrikespolitik faktiskt såddes.

Motion.jpg