Än en gång om varför de adopterade männen verkar överrepresenterade som förövare av sexualbrott medan de adopterade kvinnorna verkar vara överrepresenterade som offer för sexualbrott

Det är med sorg i hjärtat som jag tvingas konstatera och ta in att ännu en utlandsadopterad man med utomeuropeisk bakgrund nu verkar ha begått ett sexualbrott och/eller någon form av övergrepp mot ett barn, en flicka eller en kvinna (såsom i form av våldtäkt eller misshandel eller mord/dråp o s v) och om jag har räknat rätt så är detta den möjligen sjunde eller åttonde skapligt kända utlandsadopterade mannen som gör det och utöver dessa i olika sammanhang mer eller mindre kända utlandsadopterade (t ex inom idrottsvärlden, inom restaurangbranschen, inom mediebranschen, inom föreningsvärlden, inom kyrkans värld eller inom kultursektorn) så vågar jag knappt tänka på hur många icke-vita utlandsadopterade män som egentligen har gjort detsamma.
 
 
”Omvänt” figurerar då utlandsadopterade kvinnor med utomeuropeisk bakgrund alltför ofta som offer i olika destruktiva sammanhang såsom som dräpta/mördade eller som våldtagna eller som misshandlade liksom som brottsoffer i allsköns negativa och ”dåliga” sammanhang (såsom t ex inom nöjesbranschen, i den kriminella världen eller i ”sexindustrin” i bred mening o s v, d v s alltför många utlandsadopterade kvinnor verkar leva destruktivt, riskfyllt och promiskuöst och verkar nyttja stora mängder alkohol och droger o s v) och den stora frågan är så klart varför det ser ut så här och varför det blir så här.
 
Min amatörpsykologiska förklaring säger då att alltför många utlandsadopterade medvetet eller omedvetet identifierar sig med att deras biologiska fäder i ursprungsländerna var semikriminella och promiskuösa ”casanovor” eller något liknande och med att deras biologiska mödrar i ursprungsländerna var semiprostituerade promiskuösa ”femme fatales” eller något liknande plus att männen så klart tenderar att avsexualiseras medan kvinnorna tenderar att hypersexualiseras i enlighet med de rasstereotyper som gäller för de utlandsadopterades olika ursprungskontinenter/regioner/länder (adopterade svarta män, latinomän och MENA-män hypersexualiseras dock så klart medan adopterade asiatiska män då inte gör det o s v).
 
Det verkar m a o möjligen handla om en kombination av en dålig självbild (och därmed en mer eller mindre avsaknad av överlevnandsinstinkt och självrespekt) som orsakas av negativa och destruktiva fantasier om de biologiska fäderna respektive om de biologiska mödrarna (och dessa fantasier gäller ju också bland många icke-adopterade, d v s åtskilliga människor som inte är adopterade föreställer sig nog att de adopterades fäder var ”typ gangsters”/”typ players/don juan:er” och att de adopterades mödrar var ”typ horor”/”typ lösaktiga/underdåniga”) och av generella svenska och västerländska rasstereotyper som florerar om de adopterades olika ursprungsländer/regioner/kontinenter och om deras olika rasliga utseenden/kroppar (en svart adopterad man, en adopterad man från den s k MENA-regionen och en latinamerikansk adopterad man förväntas exempelvis vara en s k ”kvinnokarl” av Guds nåde medan exempelvis en adopterad asiatisk kvinna förväntas vara s k ”lätt på foten” och i stort sett alltid tillgänglig o s v).
 
Sedan finns det säkert även andra förklaringar till att utlandsadopterade män verkar vara rejält överrepresenterade vad gäller att utsätta barn, flickor och kvinnor för olika former av övergrepp (sexualbrott, sexualiserat/sexuellt våld, fysiskt våld, dödligt våld o s v) medan utlandsadopterade kvinnor verkar vara rejält överrepresenterade som offer för olika former av övergrepp (sexualbrott, sexualiserat/sexuellt våld, fysiskt våld, dödligt våld o s v) som inte jag känner till men oavsett orsaker så är detta mönster både tydligt och något som uppenbarligen bara fortsätter och fortsätter.

En kommentar

  1. Pingback: Än en gång om varför de adopterade männen verkar överrepresenterade som förövare av sexualbrott medan de adopterade kvinnorna verkar vara överrepresenterade som offer för sexualbrott | Skogsnytt