En påminnelse om Adoptionscentrums sexualbrottsskandal

För ett tag sedan firade världens näst största Adoptionsförmedlare svenska Adoptionscentrum (AC) 50 år. AC gav i samband med jubiléet ut en jubileumsskrift och i skriften hittas förutom flera intervjuer och en slags tidslinje som redogör för AC:s historia ett antal gamla fotografier såsom bl a en bild på drottningen som 1984 besökte AC men också en gruppbild från en AC-konferens som ägde rum i Skövde 1997 i samband med att AC bildade en särskild avdelning för adopterade som fick namnet Forum för adopterade.
66889253_627709427725689_3260146272362823680_n.jpg
 
Det går dock att ha en del åsikter om det lämpliga i att just publicera denna gruppbild i AC:s jubileumsskrift: Den AC-konferens som gruppbilden är tagen ifrån var nämligen samtidigt själva upprinnelsen till en skandal präglad av övergrepp och maktmissbruk som AC fortfarande inte talar om och som i stort sett ingen annan än jag själv försökte tala om när den väl ägde rum.
 
Kort och gott hände följande:
 
AC anställde en adopterad man som därmed kunde arbeta med Forum för adopterade på heltid (som ibland benämndes och förkortades som Forum) och denne anställde som då också finns med på gruppbilden ifråga anordnade bl a läger för adopterade liksom andra typer av sociala aktiviteter och han turnérade också runt i landet för att träffa och umgås med adopterade.
 
I januari år 2001 slog polisen till på AC:s huvudkontor som på den tiden var beläget i Sundbyberg. Polisen grep den adopterade mannen som var ansvarig för Forum samt beslagtog dennes dator och sökte igenom dennes kontor. Det visade sig att den AC-anställde Forum-ansvarige under flera år hade ägnat sig åt att sälja ett flertal adopterade flickor och kvinnor till svenska män som denne då hade kommit i kontakt med via Forums verksamhet, som han då själv arrangerade, och han hade också själv förgripit sig på och utnyttjat flera av dem.
 
Inga svenska medier ville dock skriva om och rapportera om denna skandal annat än i notisform så jag valde då att helt sonika och på eget bevåg gå ut med ett slags pressmeddelande samt även mejla ut följande text på engelska till flera av AC:s samarbetspartners i olika ursprungsländer men tyvärr hände ingenting utan hela skandalen tystades ned och allt fortsatte som vanligt inklusive Forums verksamhet tills den till slut självdog:
 
”Adoptionscentrum (AC) har… under fyra års tid arbetat med att bygga upp en ungdomsverksamhet. Den ansvarige 25-årige adopterade man som varit heltidsanställd för detta arbete greps i januari i år i samband med en husrannsakan på ACs huvudkontor i Sundbyberg misstänkt för våldtäkt, olaga frihetsberövande, koppleri samt försök till koppleri. Han har sedan dess suttit häktad. Den första delen av rättegången avslutades den 21 februari, och mannen ifråga ska nu sinnesundersökas.
 
Mannen har genom AC:s ungdomsverksamhet rekryterat flera utlandsadopterade tjejer som dessutom varit minderåriga (ner i högstadieåldern) och sålt dessa till svenska män. Han har bland annat fått kontakt med tjejerna när han hållit föredrag om adoption runtom i landet, samt genom AC:s ungdomsmöten. Mannen har dessutom själv haft sexuellt umgänge med ett stort antal av dessa. Han har hela tiden använt sig av AC:s dator, kontor och tjänstebil i sin kopppleriverksamhet, och detta har pågått sedan 1999.
 
Det allvarliga är att AC har låtit en sådan person vara ansvarig för sin ungdomsverksamhet under fyra års tid. Mannen har också varit aktiv i debatten kring homoadoptioner, och har mer eller mindre varit AC:s mediala ansikte utåt under de senaste åren.
 
När utlandsadopterade flickor som mår dåligt och vill veta mer om sitt ursprung… söker sig till AC:s ungdomsverksamhet, ska dessa självklart inte behöva råka illa ut sexuellt. Det räcker med den sexualisering de utsätts för i det ”vanliga”… samhället utanför adoptionsvärlden…. mannen har även sålt de utlandsadopterade flickorna med samma typ av exotiserande sexualisering för att locka svenska män. Det går att skriva hur mycket som helst om detta, men jag avslutar här med att konstatera att det tyvärr finns ett starkt behov från både AC:s och svensk medias sida att mörka detta.”