White flight från Stockholmsregionen?

SvD publicerar idag nya siffror som visar att det sedan ett antal år tillbaka pågår en utflyttning från Stockholms län (d v s från Stor-Stockholm och från huvudstadsregionen) och kanske fr a att denna utflyttning främst rör invånare med svensk bakgrund och inrikes födda medan invånare med utländsk bakgrund (och sannolikt i första hand med utomeuropeisk bakgrund) och utrikes födda ”omvänt” fortsätter att flytta till länet men ingen vet egentligen varför det är så.
 
Idag tillhör Stor-Stockholm f ö redan det snabbt växande antalet västerländska storastadsområden som numera domineras av minoritetsinvånare och detsamma gäller f ö även Sveriges två andra storstadsområden (d v s Stor-Göteborg och Stor-Malmö).

 
”I sifferhavet kring invånarnas flyttströmmar inom Sverige syns även andra intressanta trender. Personer som är födda i Sverige flyttar i allt högre grad bort från huvudstadslänet.
 
Men invånare födda i andra länder flyttar i stället in till Stockholm från andra delar av Sverige – i högre grad än de flyttar ut.”
 
(…)
 
”SvD:s granskning visar att personer som är födda i Sverige väljer att flytta över länsgränsen och lämna Stockholm i betydligt högre grad än de som är födda i andra länder.
 
29 655 personer som är födda i landet valde till exempel att flytta till Stockholms län förra året, från någonstans i Sverige. Det kan jämföras med de 31 872 som valde att flytta därifrån. Resultatet blev att 2 217 personer fler lämnade än flyttade in till storstadslänet, alltså ett tydligt minus i flyttnettot bland inrikesfödda.
 
– Under ett antal år, 2006 till 2015, så var det en nettoinflyttning till Stockholms län, men från 2016 har det sjunkit. Fler inrikesfödda har flyttat ut och de senaste tre åren är det en utflyttning som ökar ganska kraftigt, säger Tomas Johansson, SCB.
 
Men varför det ser ut så – och varför mönstret skiljer sig från de utrikes födda – vet inte de forskare och experter som SvD talat med säkert.
 
En faktor som finns med i bilden är dock flyktingkrisen 2015 då ett stort antal människor flydde till Sverige för att söka skydd. Detta syns i efterhand i flyttströmmarna när de som kommit väljer att flytta vidare inom landet.
 
– Utrikesfödda har haft en nettoinflyttning till Stockholms län på 1 500–2 500 personer varje år, sen gick det upp kraftigt 2016–2017, det är en tydlig koppling till asylströmmen 2015, säger Tomas Johansson, SCB.
 
Det här är vad vi kunnat berätta så här långt; allt fler inrikesfödda flyttar från storstadsregionen Stockholm, åldersgrupper där det finns barnfamiljer lämnar i ökande takt och personer som är födda i andra länder väljer istället att flytta till storstan.”

En kommentar

  1. Pingback: White flight från Stockholmsregionen? | Skogsnytt