Om SD:s planerade konservativa tankesmedja

Efter Jimmie Åkessons Almedalsveckan-tal som på ett synnerligen dramatiskt sätt målade upp en bild av Sverige som ett land på randen till undergång p g a ”vänsterliberalernas nedmontering av Sverige som fri, trygg och sammanhållen nation” meddelade SD:s inofficielle ”andreman” Mattias Karlsson att han och SD kommer att bilda en konservativ tankesmedja och intellektuell rörelse som ska utmana den ”vänsterliberala hegemonin” bland landets SACO-kollektiv (SD har då bara stöd av kring 10% av SACO-väljarna) och med fokus på landets högskolestudenter och projektet, som enligt Karlsson ska samla och knyta ihop landets redan existerande konservativa studentföreningar och studentklubbar i högskolestäderna (d v s bl a Heimdal i Uppsala, de olika SD-anknutna s k ungsvenska studentnätverken samt gissningsvis också en del KDU- och MUF-anslutna studentföreningar), ska möjligen komma att heta Hereditas.
66370103_10156570841985847_3043763212945195008_n.jpg
 
Hereditas var då en gång i tiden namnet på de svenska s k rasforskarnas kanske mest förnäma s k vetenskapliga tidskrift och flera av de på sin tid stora svenska och utländska rasforskarna publicerade sig i denna tidskrift som fortfarande existerar och som hade grundats av Lundaprofessorn Herman Nilsson-Ehle.
 
I Hereditas publicerade exempelvis historikern Martin P:n Nilsson sin sedermera berömda artikel om den s k rasblandningen i det Romerska riket som Nilsson menade kunde förklara imperiets undergång, och som SD sedermera kom att nytrycka i en slags populärvetenskaplig version på 1990-talet.
 
Hereditas senare redaktör Arne Müntzing var f ö ännu en s k rasforskare som SD uppskattade då hans skrift ”Varför är vi olika?” tidigare såldes av SD.
 
Så sent som 1965 publicerade den blivande vänsterpartistiske riksdagsledamoten John Takman och Umeå universitets blivande rektor Lars Beckman en s k vetenskaplig artikel i Hereditas som redovisade hur de svenska romernas kroppar var beskaffade. Bl a redovisades uppgifter om hur de svenska romernas lårmuskler såg ut då den s k Z-undersökningen, som den dåvarande regeringen hade beställt av dåvarande Rasbiologiska institutet, inte bara skulle utröna varifrån romerna härstammade rent ”rasligt-geografiskt” samt mäta romernas kroppar utan också undersöka om deras kroppar eventuellt kunde utföra s k kroppsarbete i framtiden.