Om att 1929 kom att bli den svenska extremhögerns och Sveriges fascistiska kamporganisations stora genombrottsår

Efter att i helgen ha kommit över nästan samtliga nummer av Sveriges fascistiska kamporganisations (SFKO) veckotidning Spöknippet från och för det ödesdigra året 1929 samtidigt som jag (som så många andra) har tittat på den tyska tv-serien Babylon Berlin så har jag nu äntligen förstått betydelsen av 1929 års börskrasch (som ju inleddes i oktober 1929 med den s k Svarta torsdagen) för den europeiska extremhögerns explosiva framväxt och framgångar som följde därefter.

66132195_360187057994362_1746946366753472512_n.jpg

1928 erhöll t ex (och vilket är väl bekant) tyska NSDAP ej mer än 2,6% i det tyska riksdagsvalet och fram tills 1932 deltog inte ens något svenskt extremhögerparti i något svenskt riksdagsval (första gången ett svenskt extremhögerparti deltog i ett svenskt val var 1931 då Svenska nationalsocialistiska partiet erhöll ynka 279 röster i stadsfullmäktigevalet i Stockholm) men efter börskraschen växte NSDAP till över 18% i 1930 års tyska riksdagsval.

66681411_2376562855741358_2660386580904017920_n.jpg

65949321_482137232540428_5612317947042201600_n.jpg

Den svenska extremhögerns valresultat var dock lite mer blygsamma med 0,97% i 1932 års andrakammarval (Svenska nationalsocialistiska partiet och Kyrkliga folkpartiet tillsammans) och den s k kohandeln mellan dåtida C och SAP som inleddes året därpå verkar sedan ha fått stopp på den svenska extremhögerns tillväxt även om fyra olika extremhögerpartier sammanlagt lyckades erhålla 1,62% i 1936 års andrakammarval.

66694551_2153182741654174_4844225615236169728_n.jpg

66030015_467869877107001_6761536644379049984_n.jpg

SFKO bildades 1926 och attraherade bl a högerradikala officerare, antisemiter som tidigare hade tillhört Svenska antisemitiska föreningen, krigsveteraner från Finska inbördeskriget och Svenska brigaden samt försvarsvänliga antikommunister (för en kort historik över SFKO – se https://tobiashubinette.wordpress.com/2019/06/07/sveriges-fascistiska-kamporganisation-extremhogernmen det var egentligen först under just 1929 som organisationen växte rejält och efter börskraschen på vintern 1929 räknade SFKO nästan 50 lokalavdelningar och långt över 1000 medlemmar runtom i landet.

66063458_402143320396302_921363393724547072_n.jpg

66397225_380274889290070_6491951288194957312_n.jpg

SFKO verkar, att döma av de namn som dyker upp i Spöknippet under 1929, fr a ha rekryterat medlemmar bland medel- och överklassen och i SFKO:s matrikel hittades en hel del adliga namn såsom t ex af Geijerstam, Murray, Hamilton, von Döbeln och von Essen och en av medlemmarna var f ö Birgitta von Rosen som senare i livet skulle bli känd som i det närmaste vänsterradikal och som de västtyska fångarnas stora förkämpe (1974 hungerstrejkade hon t ex i protest mot isoleringen av RAF-fångarna i Tyskland och rykten säger att hon t o m stod nära RAF och möjligen via sin son Peter Nestler som f ö har producerat en film om sin nazistiske farfar Eric von Rosen, d v s Birgittas far, med titeln Tod und Teufel) och rykten säger även att Birgittas bror Carl-Gustaf von Rosen, som sedermera skulle bli berömd för sin vänskap med Etiopiens kejsare Haile Selassie, också han var medlem i SFKO under en kort period när han var elev på Lundsbergs skola i Storfors i Värmland där flera lärare och elever ska ha varit SFKO-medlemmar.

66475636_668051626956531_8534251960210030592_n.jpg

66042015_1090385364501111_2736300604602187776_n.jpg

Att SFKO ofta skrev om dåtida Moderaternas inofficiella ungdomsförbund Sveriges nationella förbund (SNF) indikerar just att SFKO konkurrerade med SNF vad gäller att rekrytera ungdomar och unga vuxna från fr a de övre skikten bland vilka vissa även var smått begivna på vapen och på planer på att beväpna sig (se https://tobiashubinette.wordpress.com/category/horst-von-pflugk-harttung).

66211196_366257037367052_8462192012530024448_n.jpg

SFKO:s organ Spöknippet började utkomma 1926 och var Sveriges första högerextrema tidning med en större upplaga och med en större spridning och som fr a gavs ut regelbundet (d v s som veckotidning) och i tidningen benämndes alla manliga medlemmar som ”fascist nr X” där X stod för medlemsnumret medan de kvinnliga medlemmarna kallades ”K.G. X” och där K.G. stod för Kvinnoförbundet Kristina Gyllenstierna och överhuvudtaget genomsyrades tidningen av en formlig kult av fascismen som mer eller mindre kopierades från Mussolinis PNF.

66144440_2272661346159056_8255589310904926208_n.jpg

Tyvärr finns det inga bevarade fullständiga medlems- eller prenumerantlistor (mig veterligen i varje fall) vad gäller SFKO och Spöknippet men turligt nog finns i alla fall en medlemsförteckning över K.A. 21 (d v s SFKO:s kampavdelning 21, d v s Uppsala-avdelningen av SFKO) som innefattar 50-talet medlemmar inklusive de som tillhörde Fascistiska studentklubben i Uppsala någon gång på hösten 1929 och varav flera skulle komma att låta höra talas om sig senare i livet såsom den blivande fascistledaren och Ingvar Kamprads vän Per Engdahl, den blivande moderate politikern och direktören Rutger Palme, Sigtunastiftelsens båda blivande chefer Gösta Lindeskog och Olov Hartman, Svenska Dagbladets blivande ledarskribent Sigvard Lind, den blivande konstnären Anders Tollstén, den blivande kyrkohistorikern Robert Murray, den blivande översten Gunnar Grenander, den blivande konsthistorikern Per Palme samt sist men inte minst den blivande socialdemokratiske ministern och landshövdingen Ragnar Eriksson/Edenman som 1930 även deltog i att grunda Nysvenska rörelsen innan han kort därefter lämnade den svenska extremhögern och som senare i livet var den som tipsade Tage Erlander om Olof Palme (och efter mordet på Palme blev Eriksson/Edenman ironiskt nog även ordförande för den parlamentariska undersökningskommission som granskade polisens utredning av Palmemordet – märkligt nog var f ö även Palmes talskrivare en f d högerextremist – se https://tobiashubinette.wordpress.com/2017/12/02/olof-palme-extremhogern).

IMG_0134 (kopia 2).JPG

IMG_0136.JPG

IMG_0138 (kopia).JPG

 

IMG_0133 (kopia).JPG

En kommentar

  1. Pingback: Om att 1929 kom att bli den svenska extremhögerns och Sveriges fascistiska kamporganisations stora genombrottsår | Skogsnytt