Enorma skillnader föreligger mellan barnen i Stockholms län vad gäller hälsan

Den nya Barnhälsovårdsrapporten för Stockholms län (d v s Stor-Stockholm eller huvudstadsregionen) visar att enorma skillnader föreligger bland stockholmarnas barn vad gäller t ex övervikt och tandhälsa (mellan de olika kommunerna och stadsdelarna) och dessa skillnader ökar tyvärr också. I Stockholms län bor idag hela 25% av samtliga barn i ålderskategorin 0-5 år och det är de barnen som i huvudsak undersöks i rapporten:
 
andel barn som utsätts för rökande föräldrar:
Skärholmen: 21%
Vaxholm: 0%
 
andel överviktiga barn:
Södertälje: 17%
Täby: 6,5%
 
andel barn som har karies redan vid tre års ålder:
Fittja: 10%
Älvsjö 0,7%
 
andel barn som har karies:
Tensta: 19%
Lidingö: 1%
 
andel barn som har orosanmälts och riskerar att fara illa i hemmet:
Rinkeby-Kista: 11%
Salem: 0%
ÖV.jpg