David Schwarz var före sin tid även vad gäller frågan om ras och utlandsadopterade

Den under sin levnad mycket kontroversiella polsk-judiska invandraren och Förintelseöverlevaren David Schwarz som ofta pekas ut som ”motorn” bakom den svenska s k mångkulturella invandrar- och migrationspolitiken som sjösattes vid mitten av 1970-talet och som grundade och drev den smått legendariska tidskriften Invandrare & Minoriteter som är det indirekta ursprunget till alla efterkommande minoritetstidskrifter (Svartvitt, Mana, Gringo o s v) var även den första i landet som väckte frågan om ras(diskriminering) i relation till de utlandsadopterade redan kring 1980 och för det blev han hårt kritiserad av den dåtida svenska adoptionsvärlden med Adoptionscentrum i spetsen och i det närmaste kallad ”rasist” men tyvärr fick Schwarz ju ”rätt” till slut och han visade sig därmed (tyvärr) än en gång vara före sin tid.

66126034_10156558367445847_1623761950175395840_n.jpgEn annan person som också var mycket tidig (1983) med att lyfta frågan om ras och de utlandsadopterade var f ö forskaren Bo Swedin.

65965874_10156558367935847_4968993440227393536_n.jpg