Valdeltagandet var betydligt lägre bland utomeuropéerna samt bland ”andrageneration:arna” jämfört med majoritetsinvånarna i 2018 års val

SCB har idag publicerat siffror som rör valdeltagandet i 2018 års val som bl a visar att hade Sverige enbart bestått av eftergymnasialt utbildade majoritetsinvånare så hade valdeltagandet nästan varit på samma nivå som den som brukar gälla i diktaturer – d v s över 95% och vilket är en otroligt hög siffra i en fungerande parlamentarisk demokrati (som ju Sverige då är).

 

Tyvärr är dock valdeltagandet betydligt lägre bland invånarna med utländsk bakgrund och fr a gäller det de som har utomeuropeisk bakgrund. Allra lägst var valdeltagandet bland invånare som är födda i Asien och Afrika samt i Europa utanför Norden och EU.

VAL18.jpg

I landstings- och kommunvalen, som ju alla som bor i landet har rätt att delta i oavsett medborgarskap, så var valdeltagandet dessutom mycket lågt bland de röstberättigade som ej har svenskt medborgarskap – 39%.

 

Även bland unga vuxna s k ”andrageneration:are” var valdeltagandet betydligt lägre än bland unga vuxna majoritetsinvånare: Bland förstagångsväljarna röstade hela 89% av de unga majoritetsinvånarna, vilket också det är en otroligt hög siffra i en fungerande parlamentarisk demokrati, jämfört med 75% av de unga ”andrageneration:arna”.

 

Tyvärr är det också så att det finns ett tydligt samband mellan andelen utrikes födda i ett visst valdistrikt och själva valdeltagandet: I nio av de tio valdistrikt med allra lägst valdeltagande var över hälften av de röstberättigade utrikes födda och i hela 192 av sammanlagt 222 valdistrikt där över hälften är utrikes födda bland de röstberättigade var valdeltagandet under 70%.