Ny unik studie om sverigefinnar använder sig av jämlikhetsdatametodens princip om självkategorisering

Folkhälsomyndigheten har nyligen publicerat en rapport som handlar om det självrapporterade hälsotillståndet hos landets sverigefinnar. Rapporten bygger på en kombination av register- och enkätdata och utgår från den i Sverige (bland antirasister) så ”hatade” jämlikhetsdatametodens princip om självkategorisering. Rapporten är också tämligen unik då den även inkluderar de s k ”tredjegeneration:arna” vilka annars ”normalt” räknas som att de har svensk bakgrund.
 
Av sammanlagt 3884 personer med finländsk bakgrund inklusive både s k första-, andra- och tredjegenerationen som deltog i enkätstudien svarade hela 80% att de identifierar och kategoriserar sig som svenskar och endast 16% svarade att de ser sig som sverigefinnar.
FIN.jpg
 
Vidare svarade 12% att de ser sig som finlandssvenskar och 5% svarade att de självkategoriserar sig utifrån en annan minoritets/nationalitetsgrupp. Det fanns möjlighet att ange mer än ett svar på frågan om självkategorisering och flera personer angav också att de identifierar sig med mer än en grupp. Dessutom svarade endast 26% att de har finska som modersmål.
 
Med första generationen avses de som är födda i Finland och vilka har invandrat till Sverige. Med andra generationen avses de personer som är födda i Sverige och har minst en förälder som är född i Finland. Slutligen är tredje generationen de personer som är födda i Sverige vilka har minst en far- eller morförälder som är född i Finland.