Sverige värst på (ras)diskriminering i arbetslivet efter Frankrike

En ny s k metaanalysstudie som undersöker resultaten i 97 olika s k situation testing-studier som rör (ras)diskriminering på arbetsmarknaden i nio olika västländer inklusive i Sverige och som hypoteserar att det ”borde” vara mer/mest diskriminering i de västländer som en gång styrde över kolonialimperier eller i de västländer som är bosättarstater visar tyvärr att efter Frankrike så är Sverige allra värst vad gäller (ras)diskriminering i arbetslivet mot icke-vita invånare. Sedan är det naturligtvis inte så lätt att heller vara svart amerikan, brittisk asiat, tysk turk eller kurd eller surinames i Nederländerna.

 
Q3.jpg

De svenska studier som ingår i metaanalysstudien inkluderar sammanlagt 26 119 jobbansökningar från i huvudsak invånare i Sverige som fr a har någon form av bakgrund i den s k MENA-regionen och studien konstaterar att länder som Frankrike och Sverige som vägrar att tala om ras och som vägrar att föra någon som helst statistik om diskriminering som rör icke-vita invånare inte verkar ha valt ”rätt” väg, d v s färgblindheten och ”hatet” mot jämlikhetsdata och mot allt vad statistik om ras heter som råder i dessa båda länder har inte hjälpt de icke-vita invånarna i Frankrike och Sverige utan snarare stjälpt dem.

 

https://www.sociologicalscience.com/articles-v6-18-467/

 

Q4.jpg

64450680_10156525291510847_7990062389577908224_o.jpg

”In models with basic controls, France stands out with a discrimination ratio 43 percent higher than that of the United States (significantly different from the United States. Sweden is next, with a discrimination ratio about 30 percent higher than that of the United States. Next highest are Canada, Great Britain, Bel- gium, the Netherlands, Norway, and the United States.”