Över 20% av årets ”Sommar i P1”-värdar har någon slags utomeuropeisk bakgrund

Av årets och de kommande sommarmånadernas sammanlagt 58 sommarpratare eller sommarvärdar i Sveriges Radios P1 har 13 personer någon slags utomeuropeisk bakgrund motsvarande över 20% och vilket är den ”bästa” och högsta procentsiffran någonsin och i stort sett så motsvarar den hur den svenska befolkningssammansättningen ser ut idag:
 
 
Än mer intressant är att över hälften av dem är födda och/eller mestadels uppväxta i Sverige och inte invandrade som vuxna och vilket också det (d v s utöver att över 20% av ”Sommar i P1”-pratarna har någon form av utomeuropeisk härkomst) är ett ”tecken i tiden” för så ser ”styrkeförhållandena” i mångt och mycket ut numera inom denna demografiska subkategori (d v s de s k ”utomeuropéerna” varibland just kring hälften numera i huvudsak har växt upp i Sverige och varav en stadigt ökande procentandel också är född i landet):
 
vuxeninvandrade: 4
”1,5-generationen” (invandrade innan skolåldern eller åtminstone innan tonåren): 2
”andragenerationen”: 1
blandade: 4
adopterade: 2
 
Inklusive de 13 sommarvärdarna som har något slags påbrå utanför Europa så har åtminstone kring 30-35% av de 58 sommarpratarna utländsk bakgrund av något slag och flera tillhör dessutom någon av de fem nationella minoriteterna.
 
Med andra ord så går det att konstatera att innevarande års ”Sommar i P1” mer eller mindre avspeglar hur den svenska totalbefolkningen faktiskt ser ut numera, d v s så här ser det nya supermångfalds-Sverige ut.
aba25172-7678-4af6-975c-8d9b87cbfe15.jpg