Några korta reflektioner kring ett fotografi som föreställer den allra första högerextrema manifestationen i det offentliga rummet i Stockholm

Några korta reflektioner kring ett fotografi som föreställer den allra första högerextrema manifestationen i det offentliga rummet i Stockholm:
62498724_10156495886195847_7382620449030537216_n.jpg
Detta fotografi, som är taget utanför Riddarhuset i Stockholm den 30 maj 1926, kan sägas vara det direkta ursprunget till dagens svenska s k nationella rörelse även om den första svenska nazistorganisationen hade bildats redan 1924 av de värmländska bröderna Furugård.
Fotografiet föreställer Sveriges fosterländska kamporganisations första propagandaaktion i den svenska offentligheten som bestod i att åka runt i en bil i Stockholms innerstad och sälja antisemiten Elof Erikssons tidning Nationen samt inte minst i att försöka värva fler medlemmar till den nybildade miniorganisationen som då på våren 1926 bara bestod av 5-6 medlemmar vilka samtliga befann sig i bilen som syns på bilden.
En av dem som anslöt sig till organisationen just denna vår efter att ha uppmärksammat bilen, som spelade s k fosterländska sånger och vars passagerare ropade ”Köp Nationen, Sveriges enda fascisttidning!”, var den blivande svenske nazistledaren Sven Olov Lindholm. Organisationen hade då sitt kontor på Grev Turegatan på Östermalm i Stockholm men kom snart att flytta till Valhallavägen 126 som fungerade som partihögkvarter under de första tre åren.
62017146_10156495889125847_3452886498888646656_n.jpg
På sommaren 1926 bytte Sveriges fosterländska kamporganisation namn till Sveriges fascistiska kamporganisation (SFKO) som i oktober samma år också började ge ut sin egen tidning Spöknippet och medlemmarna var då iklädda svartskjortor i italiensk stil och iförda blågula armbindlar och de bar även ibland stålhjälmar. Den 31 mars 1927 avhöll SFKO sitt första offentliga möte på Jakobs gamla realskola på Regeringsgatan 28 i Stockholm som slutade i slagsmål med vänsteraktivister men också i 20-30 nya medlemmar (liksom i att SFKO-aktivisterna kom att engagera sig i den s k Munckska kåren – se https://tobiashubinette.wordpress.com/category/horst-von-pflugk-harttung). Den 5 maj 1929 hölls sedan det första offentliga mötet i Göteborg som ägde rum på Hvitfeldtska skolan och i november samma år hölls de första mötena i Skåne i Malmö respektive i Lund och framåt 1929 års slut räknade SFKO kring 1000 medlemmar varav merparten fortfarande hittades i huvudstadsregionen.
Någon gång 1928 eller 1929 besökte två tyska s k handelsresande på besök i Stockholm SFKO:s partihögkvarter på Valhallavägen 126 och berättade om den växande nazistiska rörelsen i Tyskland för svenskarna som fortfarande klädde sig i svartskjortor. Det tyska besöket resulterade sedermera i att fem SFKO-medlemmar, den tidigare nämnde Lindholm, SFKO:s dåvarande ledare Konrad Hallgren, Gustaf Bjerkander från Göteborg, Erik Bjurhovd från Malmö samt löjtnant Percy Smtih som ska ha agerat chaufför, bjöds in att besöka NSDAP:s partidagar i Nürnberg den 1-4 augusti 1929 tillsammans med en grupp österrikiska, engelska och italienska nazister och fascister.
66278349_386766815301523_3252714029025591296_n.jpg
62072321_10156495886205847_4385072376975458304_n.jpg
På 1929 års partidagar i Nürnberg utmärkte sig svenskarna genom att fortfarande bära svartskjortor (liksom de besökande engelsmännen och italienarna) medan 70 000 tyska SA-män genomförde en s k uppmarsch iförda brunskjortor och när de långa, stiliga och gängliga svenskarna defilerade förbi folkmassan tillsammans med de andra besökande högerextremisterna från olika länder ska en del Nürnbergbor ha vrålat ”Heil Schweden”.
66023053_349891409022140_924710603472240640_n.jpg
Efter att bl a ha fått träffa Julius Streicher, Gregor Strasser, Alfred Rosenberg, Joseph Goebbels, prins August Vilhelm av Preussen och självaste A.H. på dennes ”stamhotell” Deutscher Hof som lyckönskade svenskarna i ”kampen” och efter att även ha blivit upplysta av tyskarna om att ännu en svensk faktiskt hade bevistat 1929 års partidagar – nämligen Birger Furugård – så bytte SFKO namn till Nationalsocialistiska folkpartiet på SFKO:s första partikongress som ägde rum i en lokal på Brunkebergstorg i Stockholm den 24-26 oktober 1929 (som nysvenska rörelsens ledare Per Engdahl f ö även bevistade) som avslutades med ett offentligt möte på Kungl. Musikaliska Akademien och svartskjortorna byttes därefter ut mot brunskjortor i tysk stil.
66239905_890990764583148_6256643709517955072_n.jpg
Under påskhelgen den 20-21 april 1930 besökte sedan Birger Furugård Stockholm och efter två dagars förhandling kom det gamla SFKO-gänget i Stockholm överens om att slå sig samman med Furugårds värmländska nazister och resten är historia som det heter för därefter började den svenska extremhögern att försöka skapa ett rikstäckande parti och också att ställa upp i val.