”Projekt Ekerö/Hållbart Sverige” fortsätter att realiseras om än kanske mest på ett symboliskt plan

Igår kväll (d v s i onsdags kväll) röstade en majoritet av kommunstyrelsens (M- och SD-)ledamöter i Staffanstorp (inte oväntat) igenom det tidigare så uppmärksammade förslaget att införa s k ”nolltolerans” mot huvudduk som en del av kommunens s k ”Integrationsplan”.
 
Staffanstorp fortsätter (tidigare har det då bl a handlat om att sluta att erbjuda alternativa kötträtter i skolorna till kommunens muslimska och judiska barn) m a o att gå i bräschen för att ”göra livet surt” för kommunens invandrare och minoriteter och som det verkar så har kommunen åtminstone indirekt inspirerats av det famösa och smått högerradikala s k ”Projekt Ekerö/Hållbart Sverige” som bl a går ut på att försöka ”återskapa” skapligt demografiskt homogena kommuner runtom i landet genom att just ”göra livet surt” för utomeuropéerna så att dessa antingen flyttar från kommunen eller undviker att flytta till kommunen ifråga.
 
”Staffanstorp kommun har röstat ja till att införa nolltolerans mot huvudduk för flickor upp till sjätte klass. Beslutet kan dock strida mot lagen om religionsfrihet.
 
– Vi kan givetvis inte hindra en flicka att komma till skolan i huvudduk men vi accepterar inte det, säger Christian Sonesson (M), kommunalråd i Staffanstorp.”
 
 
”Kommunstyrelsen i Staffanstorp röstade på onsdagskvällen ja, med sju röster för och fyra emot, till en ny integrationsplan där en nolltolerans mot huvudduk ingår, rapporterar SVT Nyheter Skåne. M och SD stod bakom och S yrkade avslag.”
 
(…)
 
”Christian Sonesson är noga med att påpeka att kommunen inte kan hindra flickor från att komma till skolan med huvudduk. Men att kommunen vill att skolan i så fall tar upp en diskussion med vårdnadshavarna om detta.”
 
(…)
 
”Så om en svensk flicka kommer i folkdräkt med en huvudduk så är det inget problem?
 
– Det här är en integrationsplan och det är ganska ovanligt att man behöver integrera en svensk i det svenska samhället, säger Sonesson.
 
Så det är tillåtet?
 
– Jag tänker inte förklara vilken typ av huvuddukar som är tillåtna. Vi har detta under ett avsnitt som heter ”hedersförtryck”. Hedersförtrycket är ett samhällsproblem som vi vill motverka.”
 
(…)
 
”Staffanstorp är en av kommunerna i Skåne och Blekinge där Moderaterna har gått emot partiledningens uttryckliga önskemål och styr tillsammans med Sverigedemokraterna.
 
Integrationsplanen innebär också att Staffanstorp bara hjälper nyanlända med bostad i två år.
 
I ett inlägg på Facebook säger kommunalrådet Christian Sonesson (M) att ”integrationsplikten” ska ses som ett slags kontrakt mellan kommunen och den nyanlända. Den som bryter mot detta kontrakt kan förlora delar av eller hela sin rätt till ekonomiskt bistånd.
 
”Plikten” innebär att den nyanlända måste delta i SFI-undervisning, göra sig anställningsbar, ”lära sig förstå och respektera det svenska samhället och svenska värderingar” och hitta en bostad på egen hand.”
 
(…)
 
”I kommuner som Eskilstuna, Nyköping, Västerås och Göteborg har Moderaterna föreslagit att ett slöjförbud ska utredas på det nationella planet.”