Det svenska klassamhället igår och idag

Lyssnade idag på den smått legendariske sociologen och marxisten Göran Therborn som besökte Karlstads universitet idag och som är en av endast en handfull av Sveriges samhällsvetenskapliga och humanioraforskare som också är ett namn utanför landets gränser och det är inte utan att en känner att detta är ungefär hur klassformationerna och klassamhället har sett ut i Sverige under 1900-talet och fram tills idag utifrån Therborns presentation:
60143963_10156439192645847_8008890164698939392_n.jpg
 
ca 1918-50: Efter det demokratiska genombrottet tog socialdemokratin och arbetarrörelsen gradvis över landet och de allra flesta av landets invånare kom under denna tidsperiod att ”förvandlas” från bönder och jordbruksarbetare som var bosatta på landsbygden till urbana (industri)arbetare.
 
ca 1950-85: Under efterkrigstiden och Kalla kriget genomförde socialdemokratin en mängd olika progressiva reformer som innebar att mycket höga procentandelar av befolkningen kunde göra en slags klassresa från arbetar- till medelklass och vid 1980-talets början bestod Sverige av en relativt stor och bred medelklass som dessutom levde i världens mest jämlika land (så är då inte fallet idag).
 
ca 1985-: Efter Kalla krigets slut har avregleringen och privatiseringen som har drivits på av finanskapitalismen och nyliberalismen mer eller mindre ”omskapat” stora delar den infödda majoritetsbefolkningen och fått den att bli kapitalägare åtminstone ”på pappret”. Idag äger uppemot 80% av alla infödda majoritetsinvånare sitt boende i en eller annan form och kring 85-87% (och båda könen dessutom) förvärvsarbetar inom samma befolkningssegment och vilket gör att flertalet majoritetssvenskar har det bra materiellt sett medan fattigdomen har rasifierats.
60882629_10156439192810847_255881897953984512_n.jpg
 
Möjligheten till en socialistisk (mass)klassmobilisering av 1900-talssnitt är därmed rejält försvårad idag när så höga andelar av majoritetsinvånarna numera äger sitt boende och har blivit kapitalägare samt innehar fasta heltidstjänster medan flertalet av landets invånare med fr a utomeuropeisk bakgrund inte är kapitalägare och inte äger sitt boende samt saknar arbete och är beroende av bidrag och en minoritet av de som förvärvsarbetar innehar ett fast heltidsjobb.