Om dagens sammanbrott i försvarsberedningen

Det brukar börja med en politisk konflikt om försvaret och kanske gör det det även denna gång:
 
 
1925 år försvarsbeslut innebar en rejäl bantning av det dåtida försvaret och ledde till att stora delar av högern radikaliserades och fr a dåvarande MUF Sveriges nationella förbund (SNF) och den dåtida svenska extremhögern, som använde sig av 1925 års försvarsbeslut som en del av sin propaganda under flera decennier som ett slags praktexempel på liberalernas och socialisternas ”landsförräderi”.
 
 
 
1936 föll den dåvarande socialdemokratiska regeringen efter att en borgerlig majoritet hade drivit igenom ett försvarsbeslut mot regeringens vilja.
 
 
 
1939 bildades Försvarsfrämjandet av fr a officerare, försvarsvänner och s k Finlandsaktivister och vilka många hade upplevt 1925 år försvarsbeslut som ett ”svek” och organisationen, som under stora delar av efterkrigstiden dominerades av f d SNF:are, fortsatte att verka ända fram tills 2004.
 
 
 
Under 1940-talet var ett relativt stort antal svenska officerare organiserade i olika högerextrema partier och organisationer såsom bl a en amiral, tre generallöjtnanter, en konteramiral, tre generalmajorer, 20 överstar, en kommendörkapten, 11 överstelöjtnanter, 23 majorer, 62 kaptener och ryttmästare, 27 löjtnanter m fl.
 
 
 
1985 anklagade ett antal högerradikalt lagda marinofficerare den dåvarande statsministern Olof Palme för att ljuga om de ryska u-båtskränkningarna och detta upprop anses ha spätt på det Palmehat som anses ha varit en bidragande orsak till mordet på Palme året därpå.