Om Nils Uddenbergs bok om Gustaf Retzius

Torgny Nordin anmäler idag Nils Uddenbergs nya bok ”Skallmätaren” i form av en understreckare i SvD.
 
 
57909027_10156392723875847_4835084863973359616_n.jpg
 
Uddenbergs bok handlar om Gustaf Retzius som var (d v s redan under sin egen levnad) och är (även om han nog är relativt bortglömd idag även om han fortfarande rätt hårt hyllas av KI) en av Sveriges största (ras)forskare genom tiderna och liksom Uddenberg har Nordin stora svårigheter att kontextualisera Retzius forskargärning i relation till dåtidens rastänkande och både Uddenberg och Nordin är de facto närmast besatta av att friskriva Retzius från att ha något med A.H., antisemitismen, nationalsocialismen och Förintelsen att göra (och vilket han inte heller hade). I stället framhäver både Uddenberg och Nordin att Retzius minsann ”erkände” att dagens svenskar är tämligen s k rasmässigt uppblandade samt att han inte var någon antisemit såsom en hel del andra prominenta svenskar var för lite mer än ett sekel sedan.
58379913_10156392724265847_8493392617768222720_n.jpg
 
Gustaf Retzius avgörande bidrag till rastänkandet handlar dock inte om att han bär någon skuld till A.H., antisemitismen, nationalsocialismen och Förintelsen utan att han ansågs ha lyckats bevisa sin far Anders Retzius hypotes rent empiriskt och s k vetenskapligt, d v s kort och gott att de infödda vita majoritetssvenskarna är vitast av alla folk på jorden i egenskap av hur deras kroppar och utseenden ter sig och ser ut utifrån ansiktsmått, skallform, extremiteteter och hud/hår/ögonfärger o s v. Retzius genomförde nämligen världens dittills största empiriska rasforskningsstudie som undersökte ett helt s k folkslags (d v s det s k svenska folket) kroppar och utseenden och även om åtskilliga forskare och intellektuella redan innan dess (d v s innan Retzius studie) hade upphöjt den s k nordiska rasen som varande den ädlaste och den renaste och inte minst den vackraste (”snyggaste” skulle vi väl säga idag) subkategorin av den s k vita rasen så var Retzius den förste som rent empiriskt och rent s k ”vetenskapligt” lyckades (be)visa detta genom just sin jättelika kroppsmätningsstudie.
 
Kulten av den s k nordiska rasen och av de s k vita svenskarna och deras utseendetyp och kroppsmått kom därefter att spridas världen över och Retzius själv gjorde så klart vad han kunde för att informera om sina egna forskningsrön såsom exempelvis i form av föreläsningar och föredrag som han avhöll både i Sverige och i andra länder. Inte minst så kom en hel del amerikanska, franska, brittiska och så klart också tyska forskare liksom också de norska, danska och finska (och fr a finlandssvenska) forskarna att med åren betrakta Retzius som något av den empiriska och s k vetenskapliga rasforskningens förgrundsfigur och den fortfarande utbredda föreställningen om att svenskarna är vitast och vackrast på jorden hade aldrig fått ett sådant fäste utan Retzius på sin tid banbrytande kroppsmätningsstudie.