30% av de svenska väljarna rankar ”islamistiska radikaler” och ”migration” som de allra viktigaste frågorna inför det kommande EU-valet

DN:s Pia Gripenberg rapporterar idag om tankesmedjan ECFR:s (och intervjuar även ECFR:s grundare Mark Leonard) nya opinionsundersökning inför EU-valet som visar att andelen ”revolutionärer” (d v s den andel av befolkningen som inte längre tror på systemet och politiken) hela tiden ökar medan andelen ”systemtrogna” (d v s den andel av befolkningen som fortfarande tror på systemet och politiken) hela tiden minskar och andelen ”arga” EU-invånare har aldrig varit störren än vad den är idag.
 
35% av svenskarna kategoriseras som ”revolutionärer” och 34% som ”systemtrogna” och 30% av svenskarna anser att ”islamistiska radikaler” och ”migration” är de allra viktigaste frågorna.
EC.jpg
 
Sverige är ett av de länder vars invånare är mest oroade för migrationsfrågan tillsammans med Österrike, Tjeckien, Frankrike, Ungern, Italien och Slovakien och Sverige är också ett av de länder vars invånare är mest oroade för Ryssland tillsammans med Danmark, Tjeckien, Polen och Rumänien.
Namnlöst.jpg
 
De allra flesta av ”revolutionärerna” fångas upp och röstar numera på högerpopulistiska och högerextrema partier och troligen kommer uppemot en tredjedel av det nya EU-parlamentet att bestå av s k EU-skeptiska partier efter EU-valet i maj i år och varav de flesta kommer att vara just högerpopulistiska och högerextrema partier.
 
 
”Störst tilltro till politiken, i rapporten kallade för systemtrogna, har väljare i länder som Danmark och Tyskland. Klart lägst tilltro har väljare i Frankrike. De, benämnda revolutionära, misstror både sitt eget nationella system och EU:s.
 
– I Frankrike anser bara en av tio att systemen fungerar bra. Det är rätt chockerande, säger Mark Leonard.
 
Han fortsätter:
 
– På flera ställen finns ett omfattande missnöje mot status quo. Om ett parti ska prestera bra måste det därför lova att förändra rådande läge och få saker att fungera.”
 
(…)
 
”– Det kommer att bli ett mer fragmentiserat parlament. Åtminstone en tredjedel av ledamöterna kommer att vara EU-skeptiker.
 
Frågan är om de klarar att samordna sig.
Mark Leonard ser framför sig att den splittringen som i dag finns i EU:s ministerråd, alltså där medlemstaternas ministrar möts, slår igenom även i parlamentet. Liksom i EU-kommissionen. En ny kommission, dit varje land nominerar en kandidat, ska väljas senare i år.
 
– Länderna kommer att nominera fler EU-skeptiker. Det, liksom fragmenteringen i parlamentet, kan leda till stor utmaning för EU att hålla samman och fungera effektivt framöver.”