En reflektion kring det symboliska i att Kristersson nu uttalar sig om de föräldralösa svenska IS-barnen

Det är något (tungt) symboliskt i detta färska uttalande och då menar jag inte att det handlar om att Ulf Kristersson är Moderaternas ledare utan att han är adoptivförälder och därtill västvärldens näst största adoptionsförmedlare Adoptionscentrums f d ”starke man” som under många år kampanjade för att öka de inhemska adoptionerna och vilket i praktiken innebär fosterbarn och insitutionsplacerade barn och vilket de facto innebär ”andragenerationsbarn” från miljonprogramsområdena vilka numera är de som i huvudsak omhändertas och placeras i familjehem eller på institution:
 
”– När det rör sig om föräldralösa barn som är dokumenterat svenska medborgare så har Sverige ett ansvar att hämta hem barnen. ”
 
 
”– Jag tycker att statens speciella ansvar ska riktas mot föräldralösa barn, svenska medborgare som är föräldralösa.”