Nu har min nya bok ”Att skriva om svenskheten. Studier i de svenska rasrelationerna speglade genom den icke-vita svenska litteraturen” kommit ut

Nu är den ute i fysisk-materiell form och det var den i praktiken redan den 10 april men först nu fick jag då själv ett tryckt pappersexemplar med posten – det vill säga min nya (400-sidiga tegelstens)bok ”Att skriva om svenskheten. Studier i de svenska rasrelationerna speglade genom den icke-vita svenska litteraturen” (för en bakgrund till hur boken har tillkommit – se https://tobiashubinette.wordpress.com/2019/03/14/ras-vithet-sverige-2).

56938211_1000018340387989_7069067315068796928_n.jpg

Boken, som kan inhandlas via bl a Bokus och Adlibris, handlar om och behandlar just det som den korta huvudtiteln och den långa undertiteln säger och utlovar och utgör också slutredovisningen av mitt forskningsprojekt ”Att rasialisera Sverige. Berättelser om en ny svenskhet” som jag har arbetat med sedan 2017 och som Vetenskapsrådet har finansierat. Min bok är f ö den fjärde i ordningen som studerar den svenska s k invandrarlitteraturen, minoritetslitteraturen och förortslitteraturen eller den icke-vita svenska litteraturen som jag själv föredrar att kalla den (både kärt och okärt barn tenderar ju som bekant att ha många namn) efter Lars Wendelius ”Den dubbla identiteten” från 2002, Satu Gröndahls ”Litteraturens gränsland som också gavs ut 2002 och Magnus Nilssons ”Den föreställda mångkulturen” från 2010 och varav den sistnämnda torde vara den mest kända och spridda monografin som behandlar denna svenska samtidslitteraturkategori.

57262698_293812471539759_8644701433683247104_n.jpg

Tydligen har flera tidningar, magasin och kulturredaktioner redan kontaktat bokförlaget och förläggaren och bett om recensionsexemplar så sannolikt lär min nya bok uppmärksammas lite varstans framöver och antagligen inte minst då ingen annan svensk forskare och inte heller någon annan svensktalande överhuvudtaget har skrivit en sådan ”hardcore-ras/vithets-bok” som jag nu har gjort, d v s min bok är då skriven på ett sätt som få eller snarare ingen annan svensktalande uttrycker sig på vad gäller användningen av rasbegreppet och bruket av glosan ras i alla dess både möjliga och omöjliga ordklass- och böjningsformer och språkliga sammansättningar i relation till dagens Sverige, till dagens svenskar och till dagens svenskhet.

57504072_2284484155132320_3324944740310319104_n.jpg

Dock har jag avstått från att arrangera ett s k boksläpp då min position inom den svenska högskole- och forskarvärlden och inom den svenska antirasistiska och feministiska rörelsen tyvärr har förändrats radikalt sedan just 2017 och därför skulle nog ingen högskola, kulturinstitution eller organisation numera tänkas vilja värda för en bokrelease som rör en bok som jag har skrivit. Tyvärr är det också så att ett flertal av de författare vars texter jag analyserar i boken också har brutit med mig sedan 2017 och flera av dem har också uttryckt att de inte vill att just jag ska använda mig av deras verk som empiriskt underlag och i några fall så har jag också hörsammat ett antal författare som explicit har begärt att jag helt och hållet tar bort dem och deras texter från boken.

 

Att studera och forska om (minoritets)personer och (minoritets)grupper som inte alltid uppskattar en själv (längre) och som just inte uppskattar att kopplas samman med en själv och förekomma i samma sammanhang som en själv är då inte en särskilt angenäm sits och situation men nu är det som det är p g a allt som har hänt sedan 2017. Jag vill därför passa på att be om ursäkt till alla de som förekommer i min nya bok (och de är då mängder inräknat både författare, andra forskare, kulturpersonligheter, journalister och aktivister m fl) men som inte vill vara med i boken även om denna ursäkt kan tyckas tämligen meningslös då boken ju nu är tryckt och därmed också offentlig och ute i handeln.