Över en tredjedel av alla majoritetssvenska män och (möjligen) en fjärdedel av alla unga majoritetssvenska kvinnor skulle rösta på SD om det vore val idag

Över en tredjedel av alla majoritetssvenska män och (möjligen) en fjärdedel av alla unga majoritetssvenska kvinnor skulle rösta på SD om det vore val idag:
 
KD är just nu (och dessutom i rasande takt) på väg att bli Sveriges ”svar på” och motsvarighet till nederländska FvD (Forum voor Democratie), franska DLF (Debout la France) och flera liknande partier runtom i Europa, d v s kort och gott det parti som inte är det ”klassiska” och stora högerpopulistiska partiet och ej heller det ”traditionella” och gamla högerpartiet utan det parti som hamnar någonstans mellan det gamla högerpartiet (d v s M för svensk del) och det stora högerpopulistiska partiet (d v s SD för svensk del). KD har helt enkelt lyckats ”profitera” på den konservativa orkan som just nu blåser över västvärlden inklusive över Sverige och som stavas att ”fronta” mot allt vad utomeuropeisk invandring heter.
 
I Sifos senaste opinionsmätning är det statistiskt säkerställt att det nu bara skiljer knappt 4 procentenheter mellan M och KD och KD kommer kanske möjligen snart att tangera och t o m ”spräcka” sitt egna opinionsmätningsrekord på 13,9% som gällde 1999 under Alf Svenssons tid (OBS: KD under Svenssons tid var då ett helt annat parti än KD under Busch Thors tid och fr a har både KD:s kärnfrågor och väljarunderlag förändrats sedan 1999).
 
Medan M fortsätter att ”blöda” väljare till både SD och KD så fortsätter SD att konsolidera sig som Sveriges näst största parti före M och efter SAP.
 
Bland landets män är SD numera lika stora som SAP med ett stöd på över 25% bland männen som är mellan 30-64 år gamla och bland männen som är mellan 50-64 år gamla så ligger stödet för SD numera på hela 31%. Mycket tyder på att SD och SAP därmed är jämnstarka bland landets arbetarmän och särskilt gäller det den övre arbetarklassen och LO:s övre skikt. Därtill är SD och M antagligen numera jämnstarka bland landets företagare.
 
Översatt till majoritetssvenska män och män med bakgrund i övriga Norden så innebär det att en bra bit över en tredjedel av alla majoritetssvenska och nordiska män i landet skulle rösta på SD om det vore val idag.
 
SD ”vinner” numera också allt fler kvinnor och fr a gäller det de unga kvinnorna: SD ligger nu på närmare 18% bland alla kvinnliga väljare mellan 18-29 år och vilket är mycket anmärkningsvärt då 35-40% av alla invånare mellan 18-29 år numera har utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund. Översatt till majoritetssvenska kvinnor så innebär det möjligen att hela 25% av alla unga majoritetssvenska kvinnor skulle rösta på SD om det vore val idag.
 
SD har fram tills nu haft mycket svårt att attrahera landets kvinnor inklusive de majoritetssvenska kvinnorna och särskilt gäller det de medelålders och äldre kvinnorna bland vilka SD har ett lågt eller t o m mycket lågt stöd. Detta har resulterat i att samtliga andra riksdagspartiers väljarkårer (utom möjligen M) har dominerats av kvinnor fram tills nu p g a att SD har lagt beslag på en så extremt hög andel av landets män. Den senaste Sifo-undersökningen indikerar därmed att någonting håller på att hända bland landets unga vuxna kvinnor och att SD s a s har ”framtiden för sig” åtminstone bland tonårstjejerna och bland de 20-åriga kvinnorna.
VAL.jpg