Intresse för svenska ras- och vithetsfrågor i Tyskland och i USA

Kul att konstatera att Staatsbibliothek zu Berlin och Harvard Library har köpt in ”Ras och vithet. Svenska rasrelationer i går och i dag” och även om antalet svensktalande ej är särskilt stort vare sig i Tyskland eller i USA så är ju frågor om ras av intresse i båda dessa länder.

 

Namnlöst (kopia).jpg