Den franska 1700-talsjournalisten Antoine Rivarol beskrev ”The Great Divergence” redan i ”realtid”

Ofta är det väl först i efterhand som det går att se hur saker och ting verkligen gick till och hängde ihop men ibland är det kanske ändå i ”nuet” som det går att göra det:
 
Idag skriver Stig Strömholm i SvD om den franska 1700-talsjournalisten Antoine Rivarol som 1784 skrev följande om varför Europa höll på att bli så rikt och framgångsrikt i sin skrift ”Discours sur l’universalité de la langue française” och i stort sade han ju som det var, d v s Europa hade p g a erövringen och koloniseringen av de båda Amerika blivit sagolikt rikt på bekostnad av och tack vare afrikanernas slavarbetskraft och vilket möjliggjorde att Europa kunde handla med och slutligen konkurrera ut Asien (d v s turkarna, araberna, iranierna, indierna och kineserna) med hjälp av de rikedomar som européerna hade tillskansat sig i den s k Nya världen.
55638494_10156340117935847_8670297248334086144_n.jpg
 
Rivarol beskrev helt enkelt i realtid det skeende som den amerikanska historikern Kenneth Pomeranz sedermera skulle benämna som ”The Great Divergence” (som är titeln på Pomeranz berömda bok från år 2000) och som just beskriver när Europa slutgiltigt kom att förbereda sig på att ta över i praktiken hela planeten och mänskligheten (vilket då var ett faktum mellan ca 1870-1945) någon gång på 1700-talet tack vare den transatlantiska slavhandeln (som just hade sin ”guldålder” och uppnådde sin ”storhetstid” på 1700-talet), plantageekonomin i de båda Amerika, den begynnande industrialismen och utvecklingen inom den europeiska vetenskapen och vapenindustrin.