Danmark gör upp med tvångsomhändertagandet av de grönländska barnen

Danmark ska nu äntligen göra upp med det koloniala ”civilisationsprojekt” som drabbade 22 grönländska barn på 1950-talet när Danmark försökte skapa en s k infödd elit som tillsammans med danskarna skulle leda arbetet med att ”modernisera” Grönland under efterkrigstiden och efter att Danmark hade ”återtagit” sin nordatlantiska koloni (Grönland är då något av det Danska imperiets ”juvelen i kronan”) efter att ”moderlandet” hade varit ockuperat av tyskarna under krigsåren.
 
Att ta barn från infödda och koloniserade folk och transportera dem till imperiemetropolen (d v s till kolonialmaktens ”moderland” och huvudstad) och där placera dem i vita, kristna och västerländska fosterhem och adoptivhem har en lång tradition i kolonialismens historia och de första ”sociala experimenten” av detta slag genomfördes redan på 1500- och 1600-talen (och i Sverige skedde då detta med samiska barn).
 
”Master-planen” bakom denna typ av regelrätta kidnappningar (de infödda barnens föräldrar och familjer blev antingen övertalade att lämna ifrån sig sina barn till kolonialherrarna eller så blev de helt sonika fråntagna sina barn med våld och med hjälp av olika tvångsmedel) var då att de infödda barnen skulle växa upp med vita och kristna fosterföräldrar och adoptivföräldrar och därmed ”civiliseras” (och ”avvildas”) och till slut bli som dem och sedan skulle de som vuxna återvända ”hem” för att hjälpa kolonialmakten att både missionera bland, ”civilisera” och ”modernisera” sitt ursprungsland.
 
”Danmark och Grönland har beslutat om en historisk utredning kring de 22 grönländska barn som 1951 fördes till Danmark för ett socialt experiment.”
 
 
”– Min mor sa nej två gånger, tredje gången bestämde de bara, säger Helene Thiesen.
 
Hon var 1951 sju år och ett av de 22 grönländska barn som valdes ut för ett socialt experiment. Barnen fördes till Danmark där de skulle bilda förtrupp för det nya tvåspråkiga skolsystemet på Grönland. De skulle lära sig det danska språket och ta till sig dansk kultur för att sedan influera andra grönländska barn.
 
När Helene Thiesen efter 18 månader i Danmark fick träffa sin mor på Grönland kunde de inte längre tala med varandra.
 
– Jag sprang för att krama min mamma och började berätta om allt som hänt i Danmark. Men jag såg att hon inte förstod mig, jag hade tappat grönländskan, säger hon.
 
Helene Thiesen tog ifrån sin mor igen och sattes på barnhem på Grönland där man fortsatt bara fick tala danska. De 22 barnen återförenades inte med sina familjer utan växte upp på barnhem eller i fosterhem där de tappade språk, kultur och familj. Både Helene Thiesen och många av de andra barnen har haft men för livet.
 
– Jag har varit väldigt olycklig hela livet. Vi barn har gråtit mycket tillsammans, säger hon.
 
Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen och Grönlands regeringschef, Kim Kielsen skrev i förra veckan under ett avtal om att det ska göras en historisk utredning om experimentet. Men i ett pressmeddelande förtydligar den danske statsministern att utredningen inte handlar om att placera skuld eller att be om ursäkt.
 
Organisationen Rädda Barnen, som var med och gjorde urvalet 1951, har bett om ursäkt, men det har inte den danska staten gjort.
 
– Jag hoppas att den här utredningen gör dem klokare och att staten ber oss om ursäkt, säger Helene Thiesen.”