Arbetslösheten bland invånarna som är födda i Afrika och Asien var 2018 tio gånger högre än bland majoritetsinvånarna

Sedan 2010 (och under 2018) minskade antalet (och därmed också andelen) invånare med majoritetssvensk bakgrund samt med bakgrund i övriga Norden och i Europa i ålderskategorin 20-64 år (d v s i s k arbetsför ålder) p g a pensionsavgångar.
 
Sedan 2010 har samtidigt antalet (och därmed också andelen) invånare med bakgrund i Afrika och Asien ökat med över 50% i ålderskategorin 20-64 år (d v s i s k arbetsför ålder) men tyvärr är arbetslösheten alltför hög inom dessa båda grupper och alltför höga procentandelar bland dem står dessutom helt utanför arbetsmarknaden:
 
arbetslöshet 2018:
 
majoritetssvenskar 20-64 år: ca 2,5-3%
 
invånare födda i Afrika 20-64 år: 29% (55,6% bland de som endast har en förgymnasial utbildning)
män födda i Afrika 20-64 år: 24,1%
kvinnor födda i Afrika 20-64 år: 37,6% (47,1% bland de som är mellan 20-34 år)
 
invånare födda i Asien 20-64 år: 29,7% (58,5% bland de som endast har en förgymnasial utbildning)
män födda i Asien 20-64 år: 27%
kvinnor födda i Asien 20-64 år: 32,5%
 
Höga procentandelar av invånarna som är födda i Afrika och Asien står dessutom helt utanför arbetslivet och de ingår därmed inte ens i arbetslöshetsstatistiken. År 2018 handlade det om exempelvis 22% bland alla kvinnor som är födda i Afrika och om 17,6% bland alla kvinnor som är födda i Asien.