Antal citat och refereringar enligt Google Scholar och Researchgate

Antal s k akademiska texter som citerar och refererar till någon av mina s k akademiska texter enligt Google Scholar och Researchgate mellan 2005-2019 och skillnaden som föreligger dem emellan beror nog på att jag aldrig har orkat ”knappa in” alla mina publikationer i Researchgate medan Google Scholar verkar kunna hitta dem automatiskt.

Google Scholar 2.jpg

Research.jpg

Google Scholar 1.jpg