Om att det just är den kooperativa arbetar- och bonderörelsens Swedbank som direkt eller indirekt har stöttat korruption och förtryck

Det finns en djup (symbolisk) tragik i den största svenska bank- och finansskandalen i modern tid sedan Kreugerkraschen 1932:
 
Är det en händelse som ser ut som en tanke att det just är den svenska arbetarklassens och lägre medeklassens och de svenska böndernas Swedbank som nu har ertappats med fingrarna i syltburken genom att ha deltagit i att finansiera mord, terrorism, korruption, övergrepp, förtryck, ond bråd död och allsköns (och sannolikt otaliga) brott mot de mänskliga rättigheterna?
 
Swedbank har då sitt ursprung i den svenska kooperativa rörelsen, d v s i de kooperativa sparbankerna och i de kooperativa jordbrukskassorna, och den svenska arbetarrörelsen är då dess största ägare i form av Folksam (som i sin tur är kopplat till bl a Kooperativa Förbundet, HSB och LO).
52902891_10156269119835847_6938754000103669760_n.jpg