Idag den 24 februari är det sverigefinnarnas dag och den sverigefinska minoriteten är fortfarande landets största enskilda minoritet även om finska språket är på väg att försvinna bland de sverigefinska barnen och ungdomarna

Idag den 24 februari är det sverigefinnarnas dag och så har varit fallet sedan 2010 och idag hissas därför den sverigefinska flaggan i de totalt 66 svenska kommuner som idag ingår i det sverigefinska förvaltningsområdet.
 
Den sverigefinska minoriteten är fortfarande landets största minoritet om samtliga utrikes födda, adopterade, ”andrageneration:are” och blandade vilka har någon slags bakgrund i Finland slås samman:
 
Sammanlagt handlade det om 411 740 folkbokförda invånare den 31 december 2017 (dock kan det nog handla om under 400 000 just idag) men tyvärr talar antagligen ganska så få av dessa finska numera och vilket det faktum att endast 4438 sverigefinska (d v s exkluderande de tornedalsfinska grundskoleeleverna) grundskoleelever erhöll modersmålsundervisning under läsåret 2016/17 (dock kan det nog handla om under 4000 just idag) tyvärr indikerar:
 
 
”Att sverigefinnarnas dag firas just på söndag, beror på att den 24 februari är folklivsforskaren Carl-Axel Gottlunds födelsedag. Gottlund samlade på 1800-talet information om de så kallade skogsfinnarna, alltså den stora finsktalande grupp som redan på 1500-talet utvandrande från dåvarande Finland till framförallt Bergslagen och Värmland.
 
Sverigefinnarnas dag har firats i Sverige sedan 2010 och användningen av den egna flaggan har varierat. I enkät som Sisuradio har skickat till de 66 kommuner som ingår i det finska språkets förvaltningsområde svarade en förkrossande majoritet att de kommer att flagga med den sverigefinska fanan.”