Om den gamle högerledaren Arvid Lindmans Ulvåsatal 1934 när dåvarande Moderaterna både bekände sig till den parlamentariska demokratin och skarpt tog avstånd från både den svenska extremhögern och Nazi-Tyskland

Fascinerande att så här i efterhand konstatera att min farfar och farmor samt antagligen också min farbror (som fortfarande lever) var närvarande på det möte som hölls på Ulvåsa slott den 8 juli 1934 när den dåvarande moderatledaren Arvid Lindman ”tog bladet från munnen” och tog ställning för den parlamentariska demokratin samtidigt som att han tog avstånd från både de antidemokratiska krafterna inom den dåvarande svenska högern liksom från Nazi-Tyskland och den svenska naziströrelsen:
51155592_10156206758870847_31639915968069632_n.jpg
Har på sistone läst en del om det historiska tal (för den svenska borgerlighetens del) som dåvarande M:s ledare amiral Arvid Lindman höll i den park som omger Hermelin:arnas Ulvåsa slott utanför Motala den 8 juli 1934 inför gräddan av den dåvarande östgötahögern i form av representanter från själva moderpartiets östgötadistrikt, från de östgötska M-kvinnorna, från dåvarande MUF Östergötland som då hette Ungsvenskarna samt även från det gamla MUF som bara några månader innan dess hade brutit med dåvarande M och bildat ett eget parti som sedermera kom att heta Sveriges nationella förbund (SNF).
 
 
 
I sitt tal, som ägde rum inför 2500 församlade östgötamoderater, kommenterade Lindman de då aktuella blodiga händelserna i Tyskland som i efterhand har kommit att benämnas som ”De långa knivarnas natt” liksom den vid denna tid växande svenska extremhögern och för första gången någonsin så valde Lindman att i Ulvåsa slottspark:
 
1, försvära sig helt och hållet och uttryckligen till den parlamentariska demokratin
2, kritisera de inom den svenska högern som fortfarande inte hade accepterat den allmänna och lika rösträtten (Motala Tidning kommenterade t ex efteråt att Lindmans fördömande av de antidemokratiska krafterna inom borgerligheten var av det mer extrema laget och lokaltidningen tyckte helt enkelt att Lindman gick lite för långt i denna fråga)
3, bestämt ta avstånd från både Nazi-Tyskland och från den svenska extremhögern och slutligen krävde Lindman
4, att inga M-avdelningar i landet fick ingå i valkartell med eller ta makten tillsammans med ett svenskt nazistparti (OBS: detta kom dock ej att åtlydas då de olika svenska nazistpartierna liksom SNF under de kommande åren lyckades få till åtskilliga kommunala samarbeten med både dåvarande M, L och C runtom i landet).
51018155_10156206776090847_711110700042289152_n.jpg
Detta för den svenska högern så historiskt viktiga Ulvåsatalet har jag då en familjehistorisk anknytning till då min farfar, som då var 35 år gammal, bodde och arbetade på Ulvåsa slott (OBS: självklart inte i slottsbyggnaden utan i ett torpliknande hus som ingick i och var beläget inom slottsägorna) som statare (d v s han fick delvis betalt ”in natura”) och han hade bl a ansvar för slottets och baronens hästar och jag är tämligen säker på att min farfar och farmor närvarade på mötet liksom att min farbror också gjorde det som fortfarande är i livet och som då var några år gammal. Gissningsvis var det nog också en rätt så ståtlig syn när delar av det välmående och rika Östergötlands adel, näringslivselit, storgodsägare, akademiker och övre medelklass samlades i slottsparken för att höra den dåvarande moderatledarens historiska tal.