Lars Kärnestam har gått bort, en av den svenska s k nationella rörelsens veteraner som deltog i att grunda både BSS och SD

Lars Kärnestam, en av den svenska s k nationella rörelsens veteraner och “doldisar”, har nyligen gått bort i en ålder av 55 år:
51123000_518324338575453_8063409818129399808_n.jpg
 
Kärnestam var en av de första medlemmarna i Bevara Sverige Svenskt (BSS) på 1980-talet och kunde stoltsera med ett lågt medlemsnummer och vilket tyder på att han sannolikt var en av BSS grundare 1979 och därmed i förlängningen en av Sverigedemokraternas (SD) grundare.
 
Kärnestam var också 1988 en av grundarna av SD efter att dess föregångare Sverigepartiet (SvP) hade splittrats i fraktionsstrider (och vilket f ö är den svenska extremhögerns eviga förbannelse sedan den ”episka” splittringen mellan Furugård och Lindholm 1933). Kärnestam stod mycket nära BSS, SvP:s och SD:s ”chefsideolog”, ”motor” och ”hjärna” Leif Zeilon a.k.a. Leif Ericsson och han figurerade ofta i det virrvarr av frontorganisationer som kretsen kring BSS/SvP/SD bildade på 1980- och 90-talen och han deltog också i de närradiosändningar i Stockholm som bl a Öppet Forum förestod och som betydde mycket för rörelsens framväxt på 1980- och 90-talen. Kärnestam var även ledamot i SD:s partistyrelse under SD:svförsta verksamhetsår innan han lämnade SD någon gång framåt 1990-talets mitt p g a sitt elittänkande och förakt för skinheads.
 
När Leif Zeilon/Ericsson bildade Hembygdspartiet 1995, som 1997 bytte namn till Konservativa partiet efter att ha gått ihop med resterna av John Bouvins Ny Demokrati (NyD), fanns Kärnestam med i bakgrunden och vilket jag råkar veta då jag under dessa år regelbundet ”avlyssnade” Zeilons/Ericssons personsökare och ibland även ”förföljde” denne och Kärnestam ”på stan” och vilket berodde på att Stieg Larsson var ”fixerad” vid Zeilon/Ericsson och mer eller mindre ”beordrade” mig att ha ”koll” på denne och hans göranden och låtanden inklusive hans närmaste krets som Kärnestam då ingick i.
Kärnestam.jpg
 
Kärnestam hade en dragning till och läggning för underrättelseverksamhet och informationsinhämtning och han agerade inofficiell underrättelsechef åt både BSS, SvP och SD tillsammans med bl a Petra Sonnevi, Gunnar Hjelmroth, Torsten Nikander, Christina Böök, Niels Mandell och Per-Olof Enström m fl. Han översatte även den engelska National Front-ideologen Derek Hollands skrift ”Political soldier” till svenska för BSS räkning som i den italienska fascistideologen Julius Evolas anda förespråkade att extremhögern fr a behövde s k ”politiska soldater”, d v s ideologiska och intellektuella ”elitaktivister” och inte de horder av inte alltid särskilt politiskt skolade skinheads som flockades kring National Front i Storbritannien på 1980-talet, och p g a Kärnestams Evola-inspirerade elittänkande lämnade han SD efter att tusentals skinnskallar ”översvämmade” SD i kölvattnet av Ultima Thules, vikingarockens och vit makt-musikens formidabla genombrott bland landets fr a majoritetssvenska barn och ungdomar på sommaren 1993 när skinheadungdomssubkulturen exploderade i popularitet.
 
Kärnestam tillhörde vidare kretsen kring Ahmed Ramis Radio Islam på 1980- och 90-talen och han var också styrelseledamot i Einar Åbergs Minnesfond som grundades 1990 till minne av den fanatiska antisemiten Einar Åberg som var den som gjorde att Sverige 1948 fick en hets mot folkgrupp-lagstiftning som tidigare också kunde kallas ”Lex Åberg”. Åberg som under kriget ledde Sveriges antijudiska kampförbund var då under många år en av (väst)världens mest inflytelserika antisemitiska propagandister. Slutligen tillhörde Kärnestam de svenska högerextremister som på 1990-talet hade mycket nära band till den sydafrikanska extremhögern och fr a till Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) och han var under 1990-talet även känd hos den sydafrikanska polisen som en av AWB:s internationella kontaktpersoner och dessutom hade han under dessa år en (vit afrikaanstalande) sydafrikansk partner.
 
Efter att under en kort period på hösten 1998 ha grundat och lett Kulturföreningen Idavallen och dess närradioprogram Radio Ragnarök verkar det som att Kärnestam lämnade politiken bakom sig och det sista jag ”hörde” av denne, som under de senaste åren var bosatt i Årsta i Stockholm, var i form av en notis i en lokaltidning från 2013 som berättade om hur Kärnestam som genom ett under fick tillbaka sin borttappade plånbok (se https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/en-angel-ringde-pa-dorren/Ldemif!).
 
Lars Kärnestam gravsätts på Skogskyrkogården i Stockholm den 13 februari i år och en kvalificerad gissning säger att flera av ”alter Kämpfer” och ”alte Kameraden” från den svenska s k nationella rörelsens våldsamma ”kampår” på 1980- och 90-talen kommer att närvara inklusive en del SD:are som ännu minns Kärnestam eller åtminstone skicka en begravningskrans till en av den svenska s k nationella rörelsens verkliga veteraner som klädde sig i tredelad Hugo Boss-kostym och läste Kjellén, Molin, Holmberg, Yockey, Raspail, Evola och Jünger långt innan Mattias Karlsson gjorde det och långt innan SD kom att omfamna konservatismen.