De unga andragenerationskvinnorna fortsätter att vara den grupp i dagens Sverige som utsätts allra mest för sexualbrott och som också oroar sig allra mest för att utsättas för sexualbrott och särskilt gäller det våldtäkter och fysiska angrepp av sexuell karaktär

BRÅ:s rapport ”Nationella trygghetsundersökningen 2018” som publicerades idag visar återigen att de som oroar sig allra mest för att utsättas för brott och som känner sig mest otrygga överlag är den majoritetssvenska befolkningen medan de utrikes födda och de s k ”andrageneration:arna” är de som i praktiken utsätts allra mest för brott:

 

45% av majoritetssvenskarna oroar sig exempelvis för brottsligheten i samhället jämfört med 36% av de utrikes födda samtidigt som de sistnämnda är mer brottsutsatta än de förstnämnda och allra mest brottsutsatta är tyvärr de s k ”andrageneration:arna” och särskilt gäller det andragenerationskvinnorna:

 

Bland andragenerationskvinnorna har exempelvis hela 35,4% utsatts för ett brott mot enskild person att jämföra med 26,3% bland de majoritetssvenska kvinnorna och 13,8% av de förstnämnda kvinnorna har även utsatts för hot jämfört med 7,8% av de sistnämnda kvinnorna.

 

Vad gäller sexualbrott så har hela 15,7% av andragenerationskvinnorna utsatts för sexualbrott jämfört med 11,9% av de majoritetssvenska kvinnorna. Just i sexualbrottens fall så överensstämmer också oron med utsattheten:

 

Hela 33% av andragenerationskvinnorna oroar sig för att utsättas för våldtäkt och sexuella angrepp av fysisk karaktär jämfört med 21% av de majoritetssvenska kvinnorna.

 

Då 35,8% av samtliga kvinnor i ålderskategorin 20-24 år uppger att de har utsatts för sexualbrott så kan det tyvärr mycket väl betyda att långt över 40% av alla unga andragenerationskvinnor i landet har utsatts för sexualbrott.

 

BRÅ:s rapport säger dock ingenting om vilken grupp (av män) som utsätter andragenerationskvinnorna för sexualbrott eller om vilken (manlig) grupp som andragenerationskvinnorna oroar sig för, d v s vilka som både utsätter dem för sexualbrott, våldtäkt och sexuella angrepp.

 

Tyvärr rapporterar även de utrikes födda och de s k ”andrageneration:arna” ett överlag lägre förtroende för rättsväsendet, polisen och kriminalvården jämfört med majoritetssvenskarna: Exempelvis uppger 51% av de majoritetssvenska kvinnorna att de har förtroende för rättsväsendet som helhet jämfört med 38% av andragenerationskvinnorna.