SD får ingen ordförandepost i krigsdelegationen under innevarande mandatperiod

Det står nu klart att det enda riksdagspartiet som kallar sig nationalistiskt och vars väljare anser sig ”stå upp för Sverige” inte får någon ordförandepost i krigsdelegationen under denna mandatperiod. Krigsdelegationen kan ersätta riksdagen om landet hamnar i krig eller befinner sig i krigsfara och består av talmannen och 50 riksdagsledamöter.

På 1930-talet var det många som inte litade på den svenska s k nationella rörelsen i händelse av krig som på den tiden stod alltför nära Tyskland och efter kriget visade det sig också att flera aktörer inom den dåvarande rörelsen hade erhållit stöd från och finansierats av tyskarna.

Idag är det uppenbarligen många som återigen inte litar på den svenska s k nationella rörelsen med SD i spetsen i händelse av krig som numera anses stå alltför nära Ryssland och många frågar sig också om flera aktörer inom dagens rörelse erhåller stöd från och finansieras av ryssarna.

Sedan kanske det inte är så bra i längden att fortsätta att ”förnedra” SD och den svenska s k nationella rörelsen och dess vid det här laget rätt så stora väljarkår på det här sättet:

”Sverigedemokraterna är starkt kritiska till att partiet inte får någon ordförandepost i krigsdelegationen.

– De andra partierna frångick helt praxis där partiets storlek avgör vilken position de får, säger Mattias Karlsson.”

https://www.dn.se/nyheter/politik/sd-utan-ordforandeposter-i-krigsdelegationen

”– Vi tycker att det vore rimligt om vi fick andre vice ordförandeposten, precis som vi borde fått andre vice talmansposten. Men då ställde V upp en motkandidat, det blev omröstning med slutna valsedlar. Så trots att V är ett betydligt mindre parti än vi så fick de ändå andre viceposten. Sen upprepade sig samma mönster vid valet av tredje vice ordförande, då ställde C upp en motkandidat till Paula Bieler som var vår kandidat och vann med förkrossande majoritet, säger Mattias Karlsson.

En av Socialdemokraternas ledamöter i delegationen, Hans Ekström, säger att hans parti valt att göra på samma sätt som under höstens talmansval.

– Vi upplever att SD som parti har inställningar som är problematiska och vi tycker inte att man i riksdagen eller krigsdelegationen kan ha dem i presidiet. Det är grundinställningen, det är precis samma som i talmansvalet, säger han.”