Katarina Frostensons advokat ”hänger ut” ett privat sms-meddelande som Anders Olsson har skickat till Frostenson och som än en gång illustrerar den (vänskaps)korruption och (blodsbands)nepotism som råder inom Svenska Akademien

Att skicka privata sms-meddelanden som säger något annat och håller en helt annan ton än de officiella uttalandena, pressmeddelandena och resolutionerna är kanske inte alltid så ”smart” även om det kanske kan tyckas mänskligt av Svenska Akademiens nuvarande ständige sekreterare Anders Olsson att göra det i just detta fall:
 
Anders Olsson har då, liksom så många andra akademiledamöter, också under många år stått mycket nära Katarina Frostenson och hennes sexualbrottsdömde man Jean-Claude Arnault, som under decennier de facto agerade som Svenska Akademiens ”nittonde ledamot” samtidigt som han berikade sig storligen ekonomiskt och erbjöds sexuell tillgång till ett mycket stort antal kvinnor med de andra akademiledamöternas goda minne och välsignelse.
 
Utåt sett och officiellt har då Olsson försökt att blidka både kungen, hovet och Nobelstiftelsen, och möjligen också kulturvärlden, kvinnorörelsen och det s k svenska folket, genom att förorda att Frostenson måste avgå eller uteslutas och vilket också var Eric M. Runessons explicita krav för att tacka ja till att bli invald i Akademien, d v s hade inte Olsson drivit den linjen officiellt så hade Runesson tackat nej till en plats som akademiledamot – d v s hade inte Olsson drivit den linjen officiellt så hade Svenska Akademien sannolikt gått under för gott vid det här laget i brist på nya akademiledamöter.
 
Nu framgår det i stället att Olsson samtidigt har beslutat om och sett till att Frostenson erhåller fortsatt ekonomisk ersättning, fortsatt sponsring av hyran (i den s k ”våning” som Frostenson och Arnault bor i och som de har erhållit tack vare Akademien) och dessutom även ekonomisk ersättning för att anlita en advokat som nu, aningen otacksamt kan tyckas, väljer att ”hänga ut” ett privat sms-meddelande som Olsson har skickat till Frostenson och tydligare än så här kan det väl inte bli vad gäller att illustrera den extrema nivå på (vänskaps)korruption och (blodsbands)nepotism som råder inom Svenska Akademien:
 
 
”Skrivelsen från ledamotens advokat innehåller samtidigt flera nya detaljer kring hur samtalen mellan Anders Olsson och Katarina Frostenson har fortlöpt under hösten.
 
I skrivelsen citeras bland annat ett sms från den 1 september då Olsson (som tidigare under året röstade för att Frostenson inte skulle uteslutas) skrev till Frostenson: ”Vi vet att du blev mycket orättvist behandlad under den gångna vintern och våren. Du borde ha fått juridiskt biträde och fått möjlighet att själv komma till tals”, skrev han enligt skrivelsen.
 
Dessutom citeras ett mejl från den 4 oktober 2018, samma kväll som Akademien röstat igenom den resolution där man uppmanade Frostenson att frivilligt avgå. Mejlet innehåller, förutom information om arvodet till Frostenson, en skrivning där Olsson framhåller att det är tal om ett ”yttersta nödläge där Akademien hotas av sönderfall”.
 
Efter att resolutionen röstats igenom den torsdagskvällen lyckades Svenska Akademien besluta om inval av två nya ledamöter. Anders Olsson har i tidigare intervjuer beskrivit att det var beslutet kring Frostensons framtid som förhindrade institutionen från att ”gå under”.”