Att försöka skriva om ras och om den icke-vita litteraturen på svenska

Har ägnat jul- och nyårsledigheten åt att så mycket som möjligt arbeta med mitt bokmanus som nu preliminärt ser ut som följer men det är då inte särskilt enkelt att skriva om ras och svenskhet och om vita och icke-vita på det här sättet och just på svenska då ingen verkar ha gjort det tidigare på ett så här explicit och konsekvent och möjligen också ”hänsynslöst” och ”ohämmat” sätt:
 
Preliminär titel:
Att skriva om svenskheten. Studier i de svenska rasrelationerna speglade genom den icke-vita svenska litteraturen
 
Preliminär innehållsförteckning:
 
Förord
 
Kapitel 1. Att rasialisera Sverige
1.1 Framväxten av det icke-vita Sverige
1.2 Den icke-vita svenska litteraturen
1.3 Forskning om ”invandrarförfattarna”
1.4 Svenska ras- och vithetsstudier
 
Kapitel 2. Svenska rasformationer i vardande
2.1 De svenska rasordens magiska kraft
2.2 Att utveckla en raslig litteracitet
2.3 Kan det icke-vita Sverige tala?
2.4 Raskänslor och den icke-vita subjektiviteten
 
Kapitel 3. Begäret efter integration
3.1 Drömmen om Sverige och om den vita kvinnan
3.2 ”Svenneguzzen” och ”svennehoran”
3.3 Den vita kvinnan som ett integrationsobjekt
 
Kapitel 4. De adopterade som de Andras Andra
4.1 Att vara en icke-vit rasförrädare
4.2 De adopterade som projektionsytor
4.3 (O)möjligheten att vara icke-vit svensk
 
Kapitel 5. Vit terror i det antirasistiska Sverige
5.1 Att minnas den svenska kolonialismen och rasbiologin
5.2 Våldsamma möten med den svenska extremhögern
5.3 Att bjuda motstånd mot det vita våldet
5.4 Den svenska vitheten som vit terror
 
Kapitel 6. Att studera den svenska vitheten
6.1 Stereotyper av vita svenskar
6.2 Den svenska vithetens infödda informanter
6.3 Att möta den vita blicken och avbryta det färgblinda talet
 
Kapitel 7. Går det att överskrida ras?
7.1 Queera rasöverskridanden i ett genomsegregerat Sverige
7.2 Vad väntar bortom ”svennarna” och ”blattarna”?
 
Efterord
 
Den icke-vita svenska litteraturen består sammantaget av cirka 550 tryckta bokpublikationer som är författade av personer med bakgrund utanför Europa och på Balkanhalvön och vilka har utkommit sedan 1969 och samtliga verk är originaltexter skrivna på svenska och utgivna i Sverige.
 
Genrer:
diktsamlingar: 177
självbiografier: 148
antologier: 111
romaner: 100
reportageböcker: 46
novellsamlingar: 21
handböcker: 19
essäer: 16
kokböcker: 13
pjässamlingar: 9
barnböcker: 7
fotoböcker: 2
seriealbum: 2
 
Kategorier (OBS: vissa författare ingår i flera kategorier):
adopterade: 94
afghaner: 5
afrosvenskar: 76
araber: 45
assyrier, syrianer, mandéer och maroniter: 26
blandade: 108
greker: 36
iranier: 113
f d jugoslaver, albaner, bulgarer och rumäner: 60
kurder: 42
latinamerikaner, karibier och nordamerikaner: 70
oceanier: 1
sydasiater: 34
turkar: 11
öst- och sydostasiater: 78
 
Utgivningsår:
1969-79: 21 titlar
1980: 3
1981: 1
1982: 4
1983: 1
1984: 3
1985: 3
1986: 0
1987: 3
1988: 6
1989: 4
1990: 5
1991: 5
1992: 2
1993: 7
1994: 8
1995: 9
1996: 11
1997: 11
1998: 16
1999: 14
2000: 17
2001: 18
2002: 16
2003: 25
2004: 26
2005: 22
2006: 22
2007: 14
2008: 15
2009: 16
2010: 20
2011: 36
2012: 30
2013: 21
2014: 41
2015: 35
2016: 48
2017: 53
2018: 52