Den moderna europeiska och västerländska extremhögern fyller 100 år i år medan den svenska extremhögern fyller 95 år

Igår för exakt 100 år sedan, d v s den 5 januari 1919, bildades Deutsche Arbeiterpartei i München som senare kom att byta namn till NSDAP (d v s det tyska nazistpartiet), och snart är det ju också exakt 100 år sedan som det som senare kom att bli PNF (d v s det italienska fascistpartiet) bildades i Milano som Fasci italiani di combattimento (d v s den 23 mars 1919).
 
De svenska motsvarigheterna, som i båda fallen modellerades efter de tyska respektive italienska förlagorna, bildades sedan mycket tidigt – redan 1924 bildades Svenska nationalsocialistiska frihetsförbundet som det allra första nazistpartiet utanför den tysktalande världen och två år senare (d v s 1926) bildades Sveriges fascistiska kamporganisation.
 
Det finns m a o fog för att hävda att den moderna europeiska och västerländska extremhögern föddes för exakt 100 år sedan (d v s 1919) och tyvärr så verkar det ju som att 2019 kommer att bli ännu ett framgångsrikt år för dagens europeiska och västerländska extremhöger, d v s denna visserligen mycket spretiga politiska rörelse som i år fyller exakt 100 år är m a o som det verkar just nu i varje fall en osedvanligt och oförskämt frisk och fräsch 100-åring.
 
Slutligen vad gäller just och specifikt den svenska extremhögern så fyller den m a o 95 år just i år och även den är åtminstone i skrivande stund friskare och fräschare än någonsin förr.