Uppdaterad bibliometrisk sifferexercis

Ägnade en timme nu på morgonen åt att kolla upp mig själv i olika databaser som är kopplade till högskolevärlden samt även till medie- och kulturvärlden samtidigt som jag är mycket väl medveten om (av, som det heter, egen erfarenhet, och många gånger om ska tilläggas) att denna typ av bibliometrisk sifferexercis betyder föga och knappt någonting alls just inom den svenska högskole- och forskarvärlden varinom andra s k (kroppsliga) företräden och (komparativa) fördelar oftast trumfar kvantifierbara meriter av nedanstående slag – d v s en bisarr och makaber kombination av de ”rätta kontakterna”, klanliknande nätverkskonstellationer, familjenamn, släkt- och blodsband, intim- och vänskapsrelationer samt feodala och klientliknande relationer mellan seniorer och juniorer (medan den bibliometribaserade meritokratin i stället tillhör den av många svenska forskare så föraktade och fruktade nyliberala, socialdarwinistiska och elitistiska anglo-amerikanska högskolevärlden).

h-index: 15

i10-index: 26

DiVA: 250 poster

Swepub: 187 poster

Artikelsök: 79 poster

Scopus: 43 träffar

Web of Science: 45 träffar

Google Books: 1651 träffar

Google Scholar: 828 träffar, 1154 citat

Mediearkivet: 911 artiklar

Svenska dagstidningar: 360 artiklar

Mediearkivet 2013-18

2013: 88 artiklar

2014: 87 artiklar

2015: 150 artiklar

2016: 92 artiklar

2017: 68 artiklar

2018: 90 artiklar