Det högerextrema våldet ökar enligt ”Global Terrorism Index 2018”

SvD:s Frida Svensson om den nya rapporten ”Global Terrorism Index 2018” som bl a konstaterar följande:
 
”The threat of far-right political terrorism is on the rise. There were 66 deaths from terrorism caused by far-right groups and individuals from 113 attacks for the years from 2013 to 2017. Of those, 17 deaths and 59 attacks occurred in 2017 alone. In Western Europe, there were 12 attacks in the UK, six in Sweden, and two each in Greece and France. In the US, there were 30 attacks in 2017 which resulted in 16 deaths. The majority of attacks were carried out by lone actors with far-right, white nationalist, or anti-Muslim beliefs.”
 
Far.jpg
 
”Det finns flera positiva nyheter att hämta från rapporten ”Global Terrorism Index 2018”, som publicerades på onsdagen och redovisar hur antalet terrorattacker och dödsfall förändrats under förra året.
 
Under 2017 sjönk antalet dödsfall globalt med 27 procent, jämfört med året innan. Förändringarna är störst i Irak, där 5 000 färre dödsfall, registrerades. Även i Syrien dog betydligt färre, vilket kan förklaras med att terrorsekten IS tappat mark och de flesta IS-anhängarna tvingats bort och ut i ökenområden.”
 
(…)
 
”Rapportens författare beskriver en radikal förändring i Europa där antalet dödsfall minskade med 75 procent. Anledningarna är flera, bland annat bättre övervakningsmöjligheter, förebyggande arbete samt att IS inte längre har samma möjligheter att koordinera attacker i andra länder.
 
Preliminär data från det här året vittnar om att trenden kommer att hålla i sig, då mindre än tio dödsfall i västra Europa registrerats mellan januari och oktober 2018.”
 
(…)
 
”Men det som beskrivs som ”en växande oro” av rapportförfattarna är våldet som begås av personer från vit makt-miljön. Antalet döda efter attacker från högerextremister har ökat från bara tre 2014 till 17 under 2017.
 
Under förra året skedde 59 attacker – varav sex inträffade i Sverige, enligt databasen.”