Astrid Cleve var ingen ”uttalad nazist”

Gång efter annan och om och om igen så heter det numera i media att professor Astrid Cleve var ”uttalad nazist” (d v s att Cleve var en svensk nationalsocialist) men jag tror faktiskt inte att det stämmer och det säger jag inte för att jag vill försvara Cleves eftermäle eller hennes efterkommandes heder (mot bakgrund av att Calle Schulman en gång kontaktade mig och var mycket uppbragt över att jag enligt honom har ”hängt ut” flera av hans släktingar och anförvanter inklusive Astrid Cleve – Schulman skrev då bl a att ”jag antar att du inte bryr dig om vad enskilda människor känner” och han menade att jag t o m hade begått ”ett lagbrott”, d v s som jag förstår det så hade familjen Schulman tagit illa vid sig av det hela) utan för att det ibland kan vara lite tröttsamt att alla som står långt till höger alltid ska kallas nazister (eller fascister och/eller rasister).

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/namnbyte-foreslas-for-gata-vid-karolinska

 

Astrid Cleve var då knuten till de på alla sätt och vis högborgerliga, akademiska och överklass:iga organisationerna Riksföreningen Sverige-Tyskland, Svensk opposition, Sveriges nationella förbund och Svensk-tyska föreningen och hon var utan tvivel antisemit, rasideolog och Förintelseförnekare men då inte någon ”uttalad nazist” mig veterligen.