Om att hitta en eventuell biogenetisk brylling (i USA)

De allra flesta människor i världen (kanske 96-97%) liksom i Sverige (kanske 98-99%) känner väl till vilka de är genetiskt-biologiskt-medicinskt släkt med och relaterade till och vare sig det handlar om en enda person (t ex den biologiska modern som de allra allra flesta känner till även om en hel del kanske inte känner till något om sin biologiska fader eller om sina eventuella biologiska syskon) eller om många eller t o m mängder av personer (de allra flesta känner exempelvis väl till vilka som ingår i den egna kärnfamiljen och i den närmaste släkten eller t o m i ”klanen” och som de är biogenetiskt relaterade till och de som har släktforskat känner ibland till 100-tals eller t o m 1000-tals personer som de är biogenetiskt släkt med) men några av oss är helt och hållet ”ensamma” i världen på en slags existentiell nivå (för vi är så klart inga utomjordingar utan vi är också levande organiska varelser som består av materia och grundämnen som härstammar från planeten Tellus) och lever därmed i en slags biogenetisk ”splendid isolation”-tillvaro och fr a gäller det alla de som liksom jag själv är bortlämnade och/eller bortadopterade (och vare sig inom ett visst land eller mellan två eller flera länder) och som samtidigt därtill är barnlösa – d v s sådana som oss känner då inte till någon överhuvudtaget som vi är biogenetiskt släkt med på denna planet och i detta nu.
 
Sedan kan en tycka vad en vill om TV-program som ”Spårlöst” (”de är vulgära”, ”de utnyttjar desperata och ensamma människor som inte känner till något om sina biologiska släktingar” o s v) och om den numera genomkommersialiserade DNA-testindustrin (”den är vulgär”, ”den utnyttjar desperata och ensamma människor som inte känner till något om sina biologiska släktingar”, ”den förstärker unkna essentialistiska och biologistiska idéer och inte minst ett gammaldags rastänkande” o s v) men för alla oss som inte har någon som helst ”koll” på och vetskap om någon genetisk-biologisk-medicinsk släkting överhuvudtaget inklusive våra biologiska föräldrar och eventuella biologiska syskon så har sådana TV-program och DN-testindustrin kommit att bli något av ”sista chansen” för oss att någonsin kunna hitta och komma i kontakt med åtminstone en enda genetisk-biologisk-medicinsk släkting innan vi själva går bort.
46844869_10156062823810847_4052561334678585344_n.jpg
 
För min egen del så ”upptäckte” jag nu i morse att jag möjligen har en tredjekusin eller en s k brylling i USA och som i så fall (d v s om det nu ens stämmer) skulle vara den person på jorden (åtminstone som jag för närvarande känner till och som jag då fick vetskap om precis nyss) som är min allra närmaste biogenetiska släkting och personen ifråga är till synes högst sannolikt ett ”resultat” av en s k intimblandrelation mellan en sydkoreansk kvinna och en svart amerikansk man.
46863422_10156062823845847_7020884430617051136_n.jpg
 
Tidigare kom jag i kontakt med en person i Norge som liksom jag själv är adopterad från Sydkorea men vi är då ”bara” fjärde- eller femtekusiner om nu DNA-testet ens stämmer. Jag var tidigare också i kontakt med en annan eventuell fjärde- eller femtekusin – en s k ”andrageneration:are” i Toronto vars föräldrar hade invandrat från Sydkorea till Kanada – och som t o m var generös nog att mejla mig utdrag ur sin klanbok (i stora delar av Asien har klantänkandet och ett mycket utpräglat blodstänkande som i praktiken motsvarar det blodstänkande som gäller bland de europeiska furstehusen och inom den europeiska aristokratin sedan 100-tals år tillbaka ”institutionaliserats” i form av bl a s k klanböcker som ibland kan ”dokumentera” 10 000-tals manliga klanmedlemmar ända tillbaks till sagornas tid) men då jag verkar vara 25% japan, och vilket tyder på att jag möjligen har en biologisk farfar eller en biologisk morfar som var en japansk s k bosättare på Koreahalvön under kolonialtiden (d v s under det Japanska imperiets ”glansdagar” under 1900-talets första hälft), så är det inte så troligt att mina eventuella biologiska släktingar finns registrerade i en klanbok mot bakgrund av hur de koreanska klanböckerna ställs samman och uppdateras (läs: utifrån ett strikt blodstänkande parat med extremnationalism och ett mycket utpräglat patriarkalt tänkande).
 
Med andra ord så är den person som jag ”upptäckte” nu i morse den människa på planeten som mig veterligen just nu står mig allra närmast på en genetisk-biologisk-medicinsk nivå.