Att kartografera ”SD-land”

Ett försök att skapa en karta över ”SD-land”:

image.jpg

Att SD blev det enskilt största eller det näst största partiet i närmare 80% av landets 290 kommuner, i över 60% av landets 29 valkretsar samt i nästan 50% av landets 6004 valdistrikt i det senaste (riksdags)valet är väl en sak (d v s siffror är siffror, d v s de kan både vara svåra att ta in och alltför abstrakta eller t o m ”oförståeliga” för den som inte är så bevandrad i statistikens värld) men en annan sak är ju att försöka visualisera och kartografera ”SD-land” såsom det framträder efter det senaste valet och det har nu kulturgeografen Pontus Hennerdal försökt att göra vars karta illustrerar procentandelen SD-(riksdags)röster bland de 7200 närmaste väljarna i ett visst geografiskt område (d v s utifrån folkbokföringsregistret och röstlängden) och det är då de områden som är ”mörkorangea” och uppåt som är av intresse (d v s där SD erhöll över 21% av rösterna medan de vita och de gula områdena där SD endast fick mellan 5-10% av rösterna väl kan sägas vara majoritetssvenskdominerade ”SACO-land” plus utomeuropéernas miljonprogramsområden).