Den sannolikt siste Bernadotte:n som var kopplad till den förkrigstida extremhögern har gått bort

Greve Oscar Bernadotte af Wisborg har gått bort i dagarna efter ett rejält ”långt och rikt liv” som det står i dödsannonsen idag i SvD (och som det anstår en s k ”socialgrupp ett:are” antar jag): Oscar var under tonåren knuten till högerextrema Sveriges nationella förbund som också hans båda föräldrar greven och friherrinnan Carl och Marianne Bernadotte (född de Geer af Leufsta) tillhörde och även finansierade (1936 finns Oscars båda föräldrar upptagna på en hemlig namnlista som bidragsgivare åt SNF).

45831695_10156026604455847_3942079266698559488_n.jpg