En ny rapport visar att det fria skolvalet har resulterat i att fler barn till lågutbildade föräldrar läser vidare på högskolan men dock gäller detta främst majoritetssvenska barn

En ny rapport från Riksrevisionen visar att det fria skolvalet och möjligheten att välja gymnasieskola har resulterat i att fler barn till lågutbildade föräldrar läser vidare på högskolan och vilket i sin tur påverkar deras (privat)ekonomiska (och säkert också både hälsomässiga och psykosociala) situation till det bättre 10 år senare men tyvärr så gäller detta i huvudsak majoritetssvenska barn med föräldrar som tillhör LO och TCO:s lägre skikt då barn med utländsk bakgrund inte påverkas av denna effekt med undantag för de s k ”andrageneration:arna” och tyvärr är då barnen med utländsk och fr a med utomeuropeisk bakgrund redan i underläge gentemot de majoritetssvenska barnen vad vad gäller betyg och skolresultat.

 

”Möjligheten att välja kommunal gymnasieskola har påverkat elevernas utfall olika beroende på om eleven har utländsk bakgrund eller inte. Valmöjligheten har inte haft några effekter på utbildningskarriärer för elever med utländsk bakgrund, samtidigt som den har positiva effekter för elever som är födda i Sverige och vars föräldrar också är födda i Sverige. Detta kan betyda att likvärdigheten minskar i detta avseende, att skillnaden i övergång till högre studier ökar mellan elever som är födda utomlands och de som är födda i Sverige. De ökade skillnaderna kan vara resultatet av ett informationsövertag hos elever som vistats i landet längre än de som inte är födda här.”

 

https://www.dn.se/arkiv/nyheter/gymnasievalet-gynnar-barn-till-lagutbildade

 

”Riksrevisionen har jämfört utvecklingen över en tioårsperiod efter studenten för de som har avslutat en gymnasieutbildning tidigast 1996 och senast 2005. Elever i det fria skolvalets Stockholm, Göteborg och Malmö har jämförts med motsvarande grupper i Uppsala, Västerås och Stockholms läns kranskommuner där eleverna tidigare hänvisades till en skola i upptagningsområdet.”

Utl bak.jpg