Om den gamla Donaumonarkin

Idag för 100 år sedan, d v s den 14 oktober 1918, inleddes upplösningen och kollapsen av den en gång så mångkulturella habsburgska dubbelmonarkin i Centraleuropa genom att dess dåvarande utrikesminister greve Stephan Burián von Rajecz telegraferade till USA:s dåvarande president Woodrow Wilson och begärde vapenstillestånd samt accepterade Wilsons 14 punkter för fred och knappt en månad senare den 9 november gick den siste Habsburg-kejsaren Karl I i landsflykt som under två år hade styrt över Europas 3:e folkrikaste land och världens 7:e folkrikaste imperium.
CIMG0052-2.JPG
 
CIMG1629.JPG
Ett år innan dess hade Huset Romanov störtats i Ryssland och 1918 pågick det Ryska inbördeskriget för fullt och den 9 november 1918 avsattes även Hohenzollern i Tyskland i och med att kejsar Wilhelm II gick i exil och bara några år senare gick familjen Osmanoğlu samma öde till mötes när Osmanska imperiet upplöstes och den siste sultanen och även kalifen Abdulmejid II gick i landsflykt 1924.
CIMG0390.JPG
CIMG5049.JPG
 
Under rätt så många år så har jag på fritiden i egenskap av att vara någon slags austrofil roat mig med att resa runt i det gamla Österrike-Ungerns före detta kungariken, kronländer, hertigdömen, furstendömen och grevskap inklusive i dess en gång största städer (såsom t ex Wien, Budapest, Prag, Bratislava, Graz, Zagreb, Sarajevo, Trieste, Krakow, Novi Sad och Lviv) i det som idag är Österrike, Ungern, Italien, Tjeckien, Slovakien, Polen, Ukraina, Rumänien, Serbien, Bosnien, Kroatien och Slovenien (dock inte i det sedan länge upplösta s k Kungariket Jerusalem som i stort sett motsvarar dagens Israel och Palestina och som Huset Habsburg och dess siste kronprins Otto gjorde anspråk på ända fram tills 1958) liksom även i en av dess mycket få utomeuropeiska besittningar i Tianjin i dagens Kina.
CIMG7897.JPG
 
CIMG1779.JPG
Varje imperium utvecklade sin egen estetik och medan exempelvis det franska (kolonial)imperiet gärna frossade i nybarock och det brittiska dito ofta föredrog nygotik så gällde en rätt så unik blandning av nyhistoriska stilar och s k Sezession-stil i Österrike-Ungern, d v s en särpräglad centraleuropeisk jugend-stil som t o m fick sätta sin prägel på byggnaderna i Habsburg-imperiets s k koncession i kinesiska Tianjin.
CIMG8846.JPG
CIMG8933.JPG