Ska Sverige och Stockholm snart få sina första s k snubbelstenar?

DN:s Lucas Dahlström skriver idag om att Stockholm möjligen snart kommer att få sina första (fyra) s k ”snubbelstenar” (beroende på vad Stockholms stads kulturförvaltning beslutar) ”efter mycket om och men” för i så fall så handlar det nog om ”tredje gången gillt” då huvudstaden tidigare har sagt nej till att installera ”snubbelstenar” då de inte har ansetts vara ”relevanta” i och för Stockholm, då de kan upplevas som ”skrämmande” eller då de kan förorsaka ”framkomlighetsproblem”.
Namnlöst.jpg
 
”Fyra personer som utvisats från Sverige på 30-talet och fallit offer för Förintelsen kan få så kallade snubbelstenar tillägnade dem. Nu är det upp till kulturförvaltningen i Stockholm att bestämma om de ska placeras ut eller ej.”
 
På 1930-talet förvägrades många judiska flyktingar från kontinenten asyl i Sverige och många som ändå hade lyckats ta sig in i landet utvisades då de ansågs sakna skyddsskäl p g a att de inte ansågs vara politiska flyktingar (vilka då generellt fick stanna i landet) utan s k rasflyktingar (då de var s k icke-arier).
 
I rikets huvudstad finns det annars förvånansvärt få (eller kanske t o m chockerande få) fasta, permanenta, fysiska och materiella plaketter, minnesmärken, monument, konstverk och statyer som på något sätt rör minoritetsgrupper och minoritetsinvånare och vilket ska ställas emot att Stockholm med omnejd alltid har varit en utpräglat mångkulturell stad och att antagligen över 50% av alla 2,3 miljoner (stor)stockholmare idag har någon form av utländsk bakgrund och minoritetsursprung.
 
Svensk-chilenarna, sverigefinnarna och några grupper till har visserligen numera sina ”egna” konstverk och statyer tillägnade sig i huvudstadens offentliga rum och idag finns ju också Raoul Wallenbergs torg men i övrigt är det tunnsått med fysiska spår efter Stockholms historiska eller samtida minoritetsgrupper och minoritetsinvånare.
 
 
”Snubbelstenarna är små minnesplaketter i mässing som placerats ut på platser i Europa där personer som föll offer för Förintelsen har bott.”
 
(…)
 
”Forum för levande historia ansöker nu, tillsammans med Judiska församlingen och Föreningen Förintelsens överlevande, om lov av kulturnämnden att få placera ut fyra snubbelstenar på olika ställen i staden.
 
Platserna man vill placera ut snubbelstenarna på är Drottninggatan 48, Kungsholmstorg 6, Gumshornsgatan 6 och Apelbergsgatan 36.
 
Adresserna har en koppling till personer som fallit offer för Förintelsen sedan de fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige under 30-talet.
 
Organisationerna bakom ansökan vill ännu inte gå ut med namnen som kommer att stå på mässingplaketterna, men det här är deras öde:
 
Person 1 bodde på Hotel Arvfursten på Drottninggatan 48 då han lämnade in sin ansökan om uppehållstillstånd 1938, men utvisades. Han dödades i koncentrationslägret Stutthof utanför Danzig 1941.
 
Person 2 bodde på Kungsholmstorg 6. Han ansökte om upphållstillstånd i augusti 1938, men förpassades till Tyskland i slutet av september. Han deporterades 1942 till Auschwitz-Birkenau, där han mördades.
Person 3 som bodde på Gumshornsgatan 6 fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd 1936. Han fick uppehållstillstånd i Lettland 1938, och dödades mest troligt där 1941 då Riga var under tysk ockupation.
Person 4 bodde på Apelbergsgatan 36 då han sökte uppehållstillstånd, men nekades det i april 1938. Han deporterades till Auschwitz från Berlin den 19 februari 1943.”
 
(…)
 
”Förra sommaren sade kulturförvaltningen nej till Liberalernas förslag att ta fram snubbelstenar i Stockholm med motiveringen att det inte är ”relevant i Stockholm”.
 
Forum för levande historia har tidigare sökt tillstånd för att sätta upp liknande minnesmärken, men fått nej både 2007 och 2010. Skälet var första gången att plaketterna riskerade att upplevas som skrämmande, andra gången att de skulle orsaka framkomlighetsproblem.”