Idag för 171 år sedan friköpte svenska staten de sista slavarna på Saint-Barthélemy

Idag den 9 oktober 1847 för 171 år sedan friköpte svenska staten de sista 523 slavarna i den dåvarande svenska kolonin Saint-Barthélemy i Karibien (som idag tillhör Frankrike och därmed ingår i EU) och sedan 2000-talet har Kommittén till åminnelse av svensk transatlantisk slavhandel och Afrosvenskarnas riksförbund försökt att få kommuner, myndigheter och kulturarvsinstitutioner att uppmärksamma denna dag som Frihetsdagen och vilket Malmö stad var först ut med att hörsamma (från och med 2013 och så även i år – https://malmo.se/4.cb832751656711ccfbe895.html).
 
I Stockholm uppmärksammar Etnografiska museet Frihetsdagen som ingår i den Afrosvenska historieveckan (http://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamuseet/program/kalendarium/visningar/frihetsdagen-afrosvenska-historieveckan) och även Stockholms stad uppmärksammar dagen i form av ett boksläpp – Arvid Bergmans ”Född slav – död fri?” som handlar om några av de svarta slavar och förslavade afrikaner som togs till och bodde och levde i Sverige på 1700- och 1800-talen. (https://stockholmia.stockholm.se/kalender/2018/10/bokslapp-fodd-slav-dod-fri).
 
För den som vill läsa mer om den svenska slavhandeln och slaveriet på Saint-Barthélemy – se bl a historikern Holger Weiss artikel ”Det svenska kolonialprojektets komplexa rum: Om slaveriet under svensk flagg i slutet av 1700-talets karibiska och atlantiska värld”: https://septentrio.uit.no/index.php/1700/article/viewFile/3247/3092
 
I år är det f ö 140 år sedan som Saint-Barthélemy såldes tillbaka till Frankrike 1878 efter en folkomröstning på ön som gav vid handen att i praktiken samtliga invånare som hade rösträtt och som röstade ville att Sverige skulle lämna kolonin och därmed lades det svenska Kolonialdepartementet också ned som hade verkat mellan 1810-78.