Mina reflektioner kring ”Stieg Larsson-filmen” ”Mannen som lekte med elden”

Mina reflektioner kring ”Stieg Larsson-filmen” ”Mannen som lekte med elden”:

Efter att igår ha sett den nya filmen om Stieg och Expo så vill jag bara säga att jag inte har något att anmärka på vad gäller levnads- och karaktärsbeskrivningen av Stieg eller vad gäller berättandet om och redogörandet för dennes antifascistiska livsgärning och jag medverkar då själv i filmen och står naturligtvis för det jag säger där om Stieg.

Det enda som kanske går att säga något om är alla de scener i filmen som med hjälp av skådespelare och statister återskapar Expos redaktion och där det ser ut som att Expo var en helvit redaktion: Faktum är då att utöver mig själv så var ytterligare en person som är adopterad från Sydkorea med i redaktionen och dessutom fanns det också flera svenska judar som skrev artiklar i Expo och som stod nära Expo.

Däremot så är Expos uppkomst och utveckling ett mer komplicerat ”kapitel” och då tittarna i det närmaste antagligen får uppfattningen att Expos tillkomst var en tämligen okomplicerad ”affär” så väljer jag här att berätta min version av det hela i punktform och jag väljer här att kalla de olika versionerna av Expo för Expo 1, Expo 2 o s v:

Expo 1

Stieg försökte redan i början på 1990-talet att skapa en antifascistisk tidskrift med brittiska Searchlight som blåkopia, förebild och modell men projektet stupade bl a på motsättningar mellan anarkister och trotskister vad gäller bl a synen på antifascistiska strategier.

Expo 2

Jag startade på egen hand den första tidskriften som kallade sig Expo 1995 som ett uppkopierat nyhetsbrev och jag var dess ”chefredaktör” och enda skribent men Stieg fanns hela tiden med i bakgrunden liksom ett antal anarkister och ett flertal andra som på den tiden bidrog med information om den svenska extremhögerns verksamhet. Innan jag startade nyhetsbrevet Expo hade jag börjat skriva om den svenska extremhögern i tidskriften Stoppa rasismen som Stieg hade skrivit för under många år och som var den viktigaste kanalen och avnämaren för dennes texter om den svenska extremhögern innan Expo 3 tillkom.

Expo 3

Efter att ha blivit kontaktad av en grupp Ung vänster-medlemmar och Röd press-skribenter startade jag och denna grupp liksom Stieg tillsammans den tryckta tidskriften Expo på hösten 1995. Bakom Expo 3 hittades även andra aktörer såsom Svenska kommittén mot antisemitism som var den viktigaste enskilda organisationen som bidrog till att Expo 3 kunde verka och existera mellan 1995-97 innan Expo 3 gick i konkurs. Det var då ett nummer av Expo 3 som de fyra största svenska dagstidningarna DN, SvD, AB och EP helt eller delvis återtryckte på samma dag i juni 1996 och därmed skrev svensk press- och mediehistoria efter att Expos tryckeri och återförsäljare hade utsatts för en serie hot, trakasserier och attentat.

Expo 4

Mellan 1999-2002 gavs Expo ut som en del av och som en bilaga till Kurdo Baksis tidskrift Svartvitt som Kurdo hade givit ut ända sedan 1987 och som under många år var den viktigaste antirasistiska tidskriften för det nya minoritets-Sverige och vari mången framtida ”minoritetskändis” kom att debutera med sina texter.

Expo 5

Från och med 2003 återföddes Expo som en egen tidskrift men Stieg hann då bara vara chefredaktör för Expo 5 under ett år då han avled 2004. Expo 5 är då i praktiken det Expo som existerar idag och mellan 1995-2018 har av naturliga skäl ett försvarligt antal personer någon gång arbetat för Expo och kanske så många som ett 100-tal vid det här laget.

image001.jpg
 
DOk.jpg
 
Expo.jpg