”Våldet börjar med musiken”: SD:s chefsideolog Mattias Karlsson citerar indirekt både den nationelle poeten Ossiannilsson, den gamle nazistledaren Lindholm och vit makt-musiksånger som Pluton Sveas ”Stöveltramp” vilka alla har använt sig av uttrycket ”seger eller död”

Några reflektioner kring (och referenser till) SD:s chefsideolog Mattias Karlssons användning av uttrycket ”seger eller död” (som sedan länge är något av ett favorituttryck inom den svenska s k nationella rörelsen) eller ”våldet börjar med musiken” för Karlsson citerade helt enkelt textrader från olika vikingarock- och vit makt-musiksånger som använder sig av just detta uttryck i sitt Facebook-inlägg:
fdhsfdhsfdhshjsdfhs.png
Även jag har liksom Karlsson genom åren lyssnat på mängder av vikingarock och vit makt-musik och även jag har liksom Karlsson genom åren tagit mig igenom ett mycket stort antal s k nationella publikationer, tidskrifter och texter av allehanda slag och liksom Karlsson har även jag genom åren läst både historiska och samtida skrifter som emanerar från den svenska s k nationella rörelsen och även i mitt huvud ”ekar” ibland uttrycket ”seger eller död” eller ”segra eller dö” på grund av just denna min samlade och mångåriga (mass)konsumtion av s k nationell musik och s k nationell textproduktion och även, ska tilläggas, (mass)konsumtion av s k nationella symboler och bilder av olika slag såsom den som Karlsson nyligen använde sig av för att illustrera sitt redan famösa Facebook-inlägg.
 
Redan den gamle nazistledaren Sven Olov Lindholm använde då uttrycket ”seger eller död” i sin bok ”Svensk frihetskamp” från 1943 och Mattias Karlsson står då inte långt efter Lindholm vad gäller att skriva både poetiskt och pompöst på en och samma gång i sitt Facebook-inlägg från i måndags:
 
Sven-Olov Lindholm 1943:
”När nu våra fanor höjas, våra anfallssignaler ljuda och våra skaror samlas till avgörande strider, gå vi som glada, frimodiga soldater emot faran. Det är inte bara ”vi” som komma här – nej, förgångna släkten och ofödda släkten ha också del i denna kamp och skall ha del i framtidens Sverige. Intet av deras strävanden skall ha varit förgäves – vad som i tusende år har offrats för detta folks styrka och fortlevnad skall genom vår frihetskamp nå sin fullbordan. Vi kan med ett leende betrakta de motståndare, som tro, att de i längden skall kunna hindra naturmakterna att taga ut sin rätt! Kampen går vidare – mot seger eller död!.”
 
Mattias Karlsson 2018:
”Sverige är riktigt illa ute. Det har vi varit vid flera tillfällen i vår historia. Många gånger har det sett helt hopplöst ut. Vårt land har varit ockuperat av främmande stater, utländska fogdar har förtryckt befolkningen, vi har attackerats och stått ensamma mot en samlad styrka av Europas stormakter och befunnit oss i ett förkrossande numerärt underläge. Ändå har vi alltid gjort motstånd, ändå har vi alltid rest oss, ändå har vi alltid segrat mot alla odds och överlevt. Tack vare den orubbliga envisheten, övertygelsen, offerviljan och ledarskapet hos en liten skara patrioter. Vi måste vara den skaran nu. Ödet har utsett oss denna gången. Det finns ingen tid att vila eller att sörja brustna illusioner och förhoppningar. Vi har inte valt det här, men våra motståndare har på riktigt tvingat in oss i en existentiell kamp om vår kulturs och vår nations överlevnad. Det finns bara två val, seger eller död.”
 
På 1990- och 2000-talen var det vanligt att svenska vikingarock- och vit makt-musikband (åter)använde sig av uttrycket ”seger eller död” eller ”segra eller dö” i sina sånger och gissningsvis var det sånger som Pluton Sveas mycket trallvänliga ”Stöveltramp” (”vi går i strid för våran ras mot dessa landsförrädar-as, det gäller seger eller död, för våran ras är vår framtid”) eller samma bands sång ”Svensk seger” (”mot svensk grynings himmel, så blixtrande röd, för fäder och framtid, mot seger eller död!”), Divisions S’ gamla skinhead-slagdänga ”Segra eller dö” (”vi är nazister och det är bra, vi kommer att segra en vacker dag, segra eller dö det är ditt val när stormen kommer en vacker dag”) eller Storms sång ”För Sveriges väl” (”bringa ljus, bringa kraft, bringa nordisk kämparglöd, väck nu åter krigarens själ, bringa styrka, bringa mod, bringa seger eller död”) som medvetet eller omedvetet ekade i Karlssons huvud när han skrev sitt ”seger eller död”-inlägg för precis så fungerar just musik och inte minst den s k nationella musiken för ”våldet börjar med musiken” som sångaren i det kanadensiska vit makt-musikbandet Rahowa sade på 1990-talet när Karlsson och 100 000-tals andra (majoritets)svenska barn och ungdomar lyssnade på vikingarock och vit makt-musik.
 
Fotnot 1: Möjligen ”härmade” Lindholm dock den ibland något överspände poeten K. G. Ossiannilsson som i sin tur naturligtvis ”härmade” Finlands store nationalskald Runeberg (”längs linjen hördes snart ett jubel skälla, framåt, framåt till seger eller död!”): Ossiannilsson började då som s k ungsocialist men anslöt sig sedermera till Mattias Karlssons ”favvoparti” och ideologiska förebild bland Sveriges otaliga högerradikala partier som har föregått SD, d v s Sveriges nationella förbund, och han skrev just gärna överspända dikter i Runebergs efterföljd som talade om ”seger eller död” och ”segra eller dö”.
 
Fotnot 2: I Pluton Sveas hemstad Eskilstuna erhöll SD 21,1% i söndags, i Division S’ hemstad Ekerö erhöll SD 16,2% och i Storms hemstad Ale erhöll SD 22,4%.
 
Fotnot 3: Texten till Pluton Sveas sång ”Stöveltramp” från 1995:
 
Jag ser en syn så underbar
Svastikafanan på standar
Jag ser ett ariskt folk så fritt
Ett rike byggt på sund moral
Med rasmedvetna ideal
Där svart är svart och vitt är vitt
 
Är du vår fiende? Är du vår vän?
När stöveltrampen ekar igen
Är du vår fiende? Är du vår vän?
När stormarna blåser upp till kamp igen
 
Vi går i strid för våran ras
Mot dessa landsförrädar-as
Det gäller seger eller död
För våran ras är vår framtid
Kommunismen kommer aldrig att få frid
Jag är hellre död än röd
 
Är du vår fiende? Är du vår vän?
När stöveltrampen ekar igen
Är du vår fiende? Är du vår vän?
När stormarna blåser upp till kamp igen
 
Skinheadsarméer på sin vakt
I täta led, vi går i takt
Nu ska regimen slås ut
Vi krossar Sions ockupation
En väpnad kamp för vår nation
Vi hälsar segern med salut – HELL!
 
Är du vår fiende? Är du vår vän?
När stöveltrampen ekar igen
Är du vår fiende? Är du vår vän?
När stormarna blåser upp till kamp igen
 
Fotnot 4: Den som vill vara ”djävulens advokat” gentemot ovanstående antifascistiska tolkning kan så klart hävda att Mattias Karlsson i själva verket hyllade de gamla habsburgarnas Landesschützen-Regiment Nr. I som just hade ”Sieg oder Tod” som sitt valspråk och som sin regementsmarsch (”Sieg oder Tod im Alpenrot”).
 
Fotnot 5: Gustaf Cederströms målning från 1900 som Mattias Karlsson använde sig av som illustration till sitt rätt så hotfulla inlägg föreställer den svenska segern vid Fraustadt 1706 som innebar en katastrof för den förenade rysk-sachsiska hären och som avslutades med en massaker på de ryska krigsfångarna och frågan är väl nu vilka som ska offras och massakreras denna gång.
 
Slaget vid Fraustadt har slutligen också besjungits av vikingarock-bandet Odins änglar i dess vid det här laget legendariska tonsättning av den svenske fascistideologen Per Engdahls dikt ”Karl XII” från 1944 (”ändå gav han inte upp sin sista stora strid, ändå trodde han som vi på än en storhetstid, och från Bender gick appellen buren av hans viljas makt till en västerlandets samling i en väldig vapenvakt” samt ”men blodrött skall aftonen färga ett stormpiskat hav i sitt svall; kung Karl, du var vilja och värja, du var storhet och öde och fall, en gång stiger soldrucken våren över Bohusläns havsband och skär, en gång ska de bortglömda spåren letas fram av en nyrustad här”) som Mattias Karlsson säkerligen har sjungit eller åtminstone nynnat med i mot bakgrund av hur populär denna sång var i s k nationella kretsar på 1990- och 2000-talen samt av Sabaton i sången ”Ett slag färgat rött” (”en köldhärjad här föds som demoner ur krutrök” samt ”syndaflod, genom fiendens led, gjuter blod, ingen nåd kommer givas där, står på led, öga mot öga, visar mod, stridsformation, domedag, fruktar ej döden”).

En kommentar

  1. Pingback: SD är inte ett parti som alla andra | Anna-Lena Lodenius