Ännu en värmlänning sätter spår i den svenska s k nationella rörelsens historia

Värmland eller rättare sagt värmlänningar fortsätter uppenbarligen att skriva historia i den svenska s k nationella rörelsens annaler (för det ”vimlar” verkligen av värmlänningar inom den svenska s k nationella rörelsen och både historiskt och i samtiden):
 
 
Idag offentliggjorde Åkesson att den förre KDU-ordföranden och Hammarö-politikern Charlie Weimers, d v s KD-toppen Lars Adaktussons ”skyddsling”, nu har gått över till SD på ett valmöte på Stora torget i Motala.
sd-varvar-charlie-weimers-kan.jpeg
 
Weimers var den som år 2000 grundade det högerradikala nätverket Engelbrekt inom dåvarande KDU Värmland tillsammans med Philip Wildenstam och Björn Herstad och som redan då ”flirtade” med SD och flera av de f d Engelbrekt-aktivisterna gick sedermera vidare till olika högerextrema grupperingar. Att Weimers nu går över till SD är m a o något av slutet på en ideologisk resa som denne påbörjade redan som tonåring i Värmland och redan efter 2014 års val försökte SD f ö få denne att lämna KD.