Ny kartläggning av automatiserade högerradikala Twitter-konton

Den svenska valrörelsen och det svenska valet behöver inga högerradikala alt-right-amerikaner eller några extremnationalistiska ryssar och SD, AfS, MED och NMR behöver ingen draghjälp från vare sig ”jänkarna” eller ”ryssen” konstaterar FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) i sin nya kartläggning av automatiserade konton och konstgjorda bot-konton på Twitter som omväxlande länkar till Samtiden, Nya tider, Nyheter idag, Fria tider, Ledarsidorna, Samhällsnytt, Nordfront, Det goda samhället, Realia-Posten, Katerinamagasin o s v:
Namnlöst.jpg
 
 
”Forskarna har granskat 46 396 Twitter-konton som spritt politiska budskap på den svenskspråkiga delen av Twitter under valrörelsen.
 
Bland dem har man hittat 2 618 konton som bedöms vara helt automatiserade robotkonton – så kallade botar.
 
Tillsammans står de för 6 procent av alla inlägg som gjorts i ämnena #svpol och #val2018 på Twitter sedan i våras.
 
Där finns också över 5 000 borttagna konton, som antas ha varit automatiserade bot-konton. Om de skulle räknats in skulle hela 17 procent av de politiska inläggen ha kommit från botar.
 
– Antalet politiska botar som diskuterar svensk politik och det svenska valet på Twitter har ökat markant under de senaste veckorna, säger Johan Fernqvist.
 
Det rör sig om en fördubbling av antalet nystartade konton om man räknar från juli till augusti.
 
Bland de identifierade botarna finns flera tydliga mönster.
 
• 47 procent av de identifierade botarna uttrycker stöd för SD.
• Näst populäraste partiet bland botarna är AFS, som inte ens brukar ge avtryck i konventionella opinionsundersökningar. 29 procent av botarna stöder dem.
• Övriga partier stöds bara av 1 till 3 procent av botarna.
• Botarna länkar i hög utsträckning till invandrarkritiska sajter som Samhällsnytt och Fria Tider.
• Botarna ägnar sig mer åt partikritik än åt att sprida främlingsfientliga budskap. 40 procent av de partikritiska inlägg som kopplas till botarna riktar sig mot S.
• 15 procent av botarnas inlägg är stöd till något av partierna i valrörelsen, och 8 procent är mediekritik.
 
Undersökningen tycks således visa ett liknande mönster i Sverige som tidigare setts i den amerikanska valrörelsen och i Brexit-omröstningen, skriver forskarna.”
Namnlöst 3.jpg